www.omkonst.com:
Från äventyr till återhållen dramatik
Morten Schelde, "Romance is a ticket to Paradise", Kristina J Eldon, "Latticed/Minas längtan"
Arnstedt, Östra Karup, 1/8 – 21/8 2013
Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
"MS The New Romantic" © Morten Schelde "Latticed / Minas längtan" © Kristina J Eldon

Morten Scheldes bilder är som hämtade ur ett pojkboksäventyr av till exempel Jules Verne eller Daniel Dafoe (han med Robinson Crusoe): några palmer, en sjökapten med kikare, livbåtar och tremastare på ett stormande hav.
     Fast hos Schelde har berättandet svepts in i en röd- och grönskimrande nostalgidimma. Schablonen är som tydligast i parafraserna på gamla bokomslag där exotismen beledsagats av ett ”Penguin Popular Classics” eller ett ”Travels in the interior”.

Men vad är ”pojkboksäventyr” (till skillnad från flickboksäventyr)? Och än mer brännande: vem (vilket folk, vilken värld) tillåts betrakta, kommentera (erövra), vem? Nyligen rasade på kultursidorna en debatt om hur urinvånarna skildras i seriealbumet Tintin i Kongo. Även Robinson Crusoe, Fantomen och sagan om de tio små negerpojkarna har en gång fått sig en skopa ovett av samma slev.
     Ändå, eller kanske just därför, tjusar Scheldes bildvärd med sitt oreflekterade, oproblematiska, globetrotterideal. I all sin inkorrekthet exponerar den exaltationen i de enkla kategoriseringarna – den primitiva erövringslustan, köns- och rasstereotyperna.

"Latticed / Minas längtan" © Kristina J Eldon

Lika innehållsrikt förtätade förefaller Kristina J Eldons fotograferade draperier. Ibland sluter de tätt (såsom gångna tiders draperier kunde dölja en ännu hemlig oljemålning), ibland kan en säng eller en skulptur anas bakom det beslöjade.
    Den återhållna dramatiken är påtaglig. Det är inte utan att man närmar sig Eldons fotografier med en tåtassande vördnad. Vem klampar ljudligt in bland det beslöjade, eller för övrigt bland konstnärens stillsamma interiörer à la Hammershøi eller Vermeer?

Slöjan, det övertäckta, fördragna, fungerar emblematiskt för tjuvkikandet – en sensualismens kurragömmalek med betraktaren dold för det betraktade.
     Är inte natten konkret närvarande hos Eldon så är den det symboliskt, som den ohejdade fantasins injektionsspruta. Och visst leder draperiernas veckade fall tankarna till den ogenomträngligt nattliga skogen – med sin sagosprängda täthet.

Östra Karup 2013-08-09 © Martin Hägg


 


 

 

 


"MS Palm Bay" © Morten Schelde


"MS The Beach" © Morten Schelde


"Latticed / Minas längtan" © Kristina J Eldon

 

Arnstedt, Östra Karup | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com