www.omkonst.com:
Skapelse och tankeprocesser
Hans Andersson, Lars Bohman Gallery, Stockholm, 15/1 – 15/2 2015
Text: Peter Cornell

skriv ut denna text
Untitled, 2014, 121x408 cm, white-out,crayon,pencil drawing on found paper © Hans Andersson. Foto Daniel Andersson

Hans Anderssons utställning på Lars Bohman Gallery är en berättelse om rörelser både i ett kosmos och i ett medvetande; både i monumentala format och mer intima. I det ackordet kan man förnimma en klang från de tidiga modernisterna Malevitjs eller Kandinskys kosmisk-psykiska projekt.
     Hantverket i Hans Anderssons taktila blandtekniker är lika maniskt minutiöst som subtilt. I de stora formaten råder ett oändligt myller av överskärande cirklar/sfärer i metalliska skiftningar och i varje cirkelform knippen av febrilt rusande blyertslinjer vars geometri skapar ett virrvarr av oöverskådliga rum. En makro- eller mikrokosmisk ursubstans? Allt utspelar sig på en grund av grova papperskassar, färgen är företrädesvis Tip-ex. Här pågår skapelsen som i spekulationerna i den försokratiska naturfilosofin, i Ramon Lulls eller Leibniz esoterism.

Detalj ur ovanstående verk © Hans Andersson. Foto Daniel Andersson

Några verk expanderar i gallerirummet: en av de monumentala bilderna lutar sig dramatiskt över betraktaren och kurvan från ett snitt i papperet återkommer i en stav av silverpatinerad brons som ligger ute på golvet.
      I de mindre formaten är de klippta papperen klistrade ovanpå varandra i lager på lager: färgade triangulära pappersbitar varvade med grova, ibland fläckade ark och fotografiers baksidor. Mellan lagren bildas hemlighetsfulla fickor: en arkeologi av något dolt, bortvänt, sakralt, bortträngt i det privata eller kollektiva minnet. Collagen har ibland hängts med ena långsidan mot väggen så att de skjuter ut i rummet: på baksidan blottas fotografiernas framsida, kontaktkopior från kulturrevolutionens Kina, liksom mödosamma erinringar av en dunkel avlägsenhet; hermetiska samband.

Bildernas introverta psykiska processer skiljer dem från Kurt Schwitters Merz-collages som de annars vid första anblicken kan likna. Men det är knappast ett dilemma för Hans Anderssons eklekticism talar omisskännligen med en alldeles egen dialekt i den postmoderna tidens bländverk. De fattiga, obsoleta materialens Arte Povera ger Hans Anderssons andliga ansats en konkret förankring i det materiella som närmar sig en visionär Art Brut, och han deltar så i en rörelse som på senare tid fått en ny aktualitet – strömkantringen var påtaglig till exempel i Massimiliano Gionis utställning på Venedigbiennalen 2013.

Stockholm 2015-01-21 © Peter Cornell


 


 

 

 


Untitled, 2014, 42x43 cm, mixed media
© Hans Andersson. Foto Daniel AnderssonUntitled, 2014, mixed media
© Hans Andersson. Foto Daniel Andersson

 


Untitled, 2014, mixed media
© Hans Andersson. Foto Daniel Andersson

 


Lars Bohman Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com