www.omkonst.com:
Ett sökande snarare än ett ifrågasättande
Carolina Falkholt, "Associationsrikedom", Ystads Konstmuseum, 4/7 – 20/9 2015
Street Art Österlen, uppstartsprojekt fr o m 4 juli, invigningar fr o m 10 juli 2015
Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
© Carolina Falkholt © Carolina Falkholt

Konstnären Carolina Falkholt är antagligen bekant för de flesta vid det här laget. En av hennes väggmålningar, på Parkskolans gymnasium i Ystad (invigd 5 juni i år), har satt igång en lokal debatt om kvinnokroppens vara eller inte vara i det offentliga rummet. Konstnärens väggmålning av en vagina på en högstadieskola i Nyköping blev förra året till en riksangelägenhet.

Utställningen Associationsrikedom på Ystads Konstmuseum har en mer lågmäld ingång, mer allmänmänskligt existentialistisk än feministiskt omstörtande. På golvet en svartvitt bemålad linoleummatta med ett abstrakt mönster. I det innersta rummet två, likaledes svartvita, målningar av öron i jätteformat ackompanjerade av insjungna texter av konstnären: ”Associera i en medvetandeström /…/ Förhålla sig till tankar /…/ Är det någon som egentligen vet?” (Musik: Felix Rodriguez & Carolina Falkholt. Text: Carolina Falkholt.)

Väggmålning, Parkskolans gymnasium i Ystad © Carolina Falkholt

Villrådighet istället för ett visuellt utropstecken alltså, ett sökande framför ett uppseendeväckande statement. Det här ger ytterligare kropp åt Falkholts konstnärskap – utan att för den skull nedvärdera hennes mer entydigt formulerade väggmålningar.
     När jag återvänder till det lilla rummet med kombinationen öron och sångtexter framstår idén, utförandet, approachen som smått genial – en uppmaning att stanna till, lyssna, ifrågasätta som skulle kunna uppfattas som urvattnad som viljeyttring men som i själva verket sticker en vass nål i samtidens förödande intolerans (av vilken sort den än må vara – religiös eller politisk).

Carolina Falkholt spänner onekligen bågen för det samtidigt igångsatta projektet Street Art Österlen – en gatukonstfestival på landsbygden, initierad av Falkholt själv med flera eldsjälar, och med Falkholts väggkonstverk som idégivare. Festivalen innefattar fyra kommuner (Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo), 18 konstnärer och tio än så länger orörda, ”väggar” – till exempel vattentornet i Gärsnäs, före detta Kulturgjuteriet i Borrby och Kulturhuset Navet i Sjöbo.
     De medverkande konstnärerna är i de flesta fall etablerade och internationellt verksamma, något som även fortsättningsvis borgar för annat än hovsamt urvattnad väggkonst – om nu ingen försiktighetsivrande kommun hinner dra öronen åt sig.

Ystad 2015-07-08 © Martin Hägg


 


 

 

 


© Carolina Falkholt


© Carolina Falkholt


© Carolina Falkholt

 


Ystads konstmuseum | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com