www.omkonst.com:
Läggspel av storskaliga mått
Sigrid Sandström, "Between Us", Galleri Olsson & Cecilia Hillström Gallery, Stockholm, 12/11 – 19/12 2015
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Utställningsvy Cecilia Hillström Gallery Utställningsvy Galleri Olsson

Fönsterna till de två gallerierna – Galleri Olsson och Cecilia Hillström Gallery – är belagda med tunn, gul film. Ett bleksiktigt och lite sjukligt ljus sprider sig en bit in i lokalerna. Inte längre än så, men ändå tillräckligt för att slå an en ton av karantän eller avspärrning.

"Between Us" är titeln på Sigrid Sandströms dubbla utställning – eller snarare ett projekt med dubbla exponeringsytor. För verken är tätt integrerade både till storlek och uttryck. De tre målningarna som monterats på en gigantisk, "svävande" kub i Galleri Olsson är således en utvidgning av, eller en prolog till, dem på Cecilia Hillström Gallery.
    I bägge gallerierna leker Sandström installatoriskt med speglar och visuella förskjutningar. Dessutom innehåller målningarna ytterligare brott i form av återkommande hard edge-linjer och maskningsmatriser.

Utställningsvy med spegel, Cecilia Hillström Gallery

Omkonst har följt Sigrid Sandström i recensioner sedan 2003, så hennes varierande vägval borde inte komma som någon överraskning för oss. Ändå är det just överraskad jag blev vid mötet med hennes objekt på "Thinking Through Painting" på Konstakademien (2014).
    Och i denna hennes senaste presentation, "Between Us", övertygar hon i sitt uppsåt att gå än längre för att förmå måleriet som handling att bli djupt inkapslat i målningen som objekt. De "gestaltande" inslagen – associationerna till natur och bergslandskap – måste följaktligen modereras så att bilderna även fungerar som ytor i ett läggspel. Resultatet är ett pussel, ett storskaligt sådant.

Genom sin speciella teknik – ett slags hantverksmässig "slumpgenerator" där textilier trycks in i färg som delvis får torka – frambringar Sandström bilder med rik variation. Denna våta metod ger ett uttryck liknande det i det torra frottaget. Texturer och tillfälliga fotografiska effekter kommer på köpet; en fiktiv axel i djupled upprättas. De ingående parametrarna är relativt få, utfallet märkvärdigt föränderligt.
     Målningarna förhåller sig som kompositionella systrar till varandra, men med bibehållen integritet; de är singelverk i ett större kollektivt sammanhang. Uttrycken är eruptiva men behärskade, och den initiala likheten med utåtagerande action painting är nog delvis bara en chimär. Här finns en grad av förfinad kontroll som håller samman både målningarna och de två rumsliga stationerna.

Stockholm 2015-11-18 © Leif Mattsson


 


 

 

 

Utan titel, 2015, akryl på duk, 193 x 152 cm
© Sigrid Sandström

Utställningsvy Galleri Olsson


Utan titel, 2015, akryl på duk, 193 x 152 cm
© Sigrid Sandström


Galleri Olsson, Stockholm | Cecilia Hillström Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com