www.omkonst.com:
Poler i motriktat ljus
Johanna Gustafsson Fürst, Jakob Simonson -
Belenius, Stockholm, 28/10 – 20/11 2016
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Autoimmunitet", 2016 © Johanna Gustafsson Fürst "New New Wave", 2016 © Johanna Gustafsson Fürst

Den finns en intressant ambivalens i Johanna Gustafsson Fürsts (f. 1973) arbeten, ett slags dubbelhet mellan det närmast aggressivt utåtagerande och det kryptiskt slutna. Verken bär alla sin inkapslade historia som man både kan acceptera eller bortse ifrån. Exempelvis är träkärnan i Autoimmunitet hämtad från en utrangerad parkbänk – med alla (förmodade) biassociationer till offentlighetens hotade egendomar. Detta ställs mot de vassa värjornas igelkottsliknande spel; de tycks alla brutalt avbrutna i spetsen vilket snarast gör dem än mer hotande.
     I verket New New Wave spelar Gustafsson Fürst med dubbelriktade referenser: dels till klassiska verk av vågformer (exempelvis av Hokusai), dels till approprieringar av neofilisk karaktär (överdriven beundran för allt som är nytt). Det ständigt återkommande begreppet "Nya vågen" som så ofta använts inom film- och litteraturhistorien får här inom bildkonstens domäner sitt superlativtillägg "nya nya".

Utställningen Expand Stretch Distribute, Johanna Gustafsson Fürsts andra solopresentation på galleriet, både bekräftar och dementerar den svävande känslan av konstnärlig svåråtkomlighet. Verken är relativt direkta, ja i vissa fall närmast påträngande i sin fysiska vasshet och oslipade patina. Men här finns också en enkelhet av perceptuell sort: "What You See Is What You Get". Trots alla väl dolda undertexer av mer eller mindre politisk och allmänfilosofisk karaktär står verken framför dig som en öppen inbjudan till samtal.

"Viewfinder (CMY)" © Jakob Simonson

En trappa ned, i galleriets projektrum, visar Jakob Simonson (f. 1974) nya verk i sin pågående undersökning kring ljusets reflektion från objekt bemålade i de tre tryckfärgerna cyan, magenta och gult. Omkonst recenserade hans separatutställning på galleriet 2015 (se recension) där Simonson arbetade med plåtarnas form i relation till galleriets olika fönsteröppningar. I de nya verken accentueras rummets plangeometriska spel i en något mer minimalistisk och lågmäld presentation. Blixtsnabba associationer löper naturligtvis till konstnären Per Kesselmar, som även han arbetar med ljusets spel ur rollad färgmateria på metallgrund. Jakob Simonson Väljer emellertid en något annorlunda och aningen mer skulptural väg. Här är rummets spatiala tredimensionalitet i kombination med verkens av avgörande betydelse.

Stockholm 2016-09-14 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Win-Win", 2015 © Johanna Gustafsson Fürst

 


"Troll Face", 2016 © Johanna Gustafsson Fürst

 


"Viewfinder (CMY)" © Jakob Simonson

 


Belenius, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com