www.omkonst.com:
Att tänka genom lera
Mårten Medbo, "Slutkommentar", Galleri Thomassen, Göteborg, 19/5 – 5/6 2016
Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
"Thinking Trough Clay IV"
© Mårten Medbo
"Enlightenment VIII"
© Mårten Medbo
"Thinking Trough Clay III"
© Mårten Medbo

Mårten Medbos utställning på Galleri Thomassen – slutkommentar – är sista ordet i hans projekt om Lerbaserad Språklighet, en doktorsavhandling på HDK. Sista ordet består i det här fallet av skulpturer och objekt i lera, tillsammans med videosekvenser om hur hantverket går till. Lera är Mårten Medbos material par preference. Ett material han behärskar till fullo. Ändå har han uppenbarligen upplevt att den kunskapen inte var tillräcklig i sig. I sitt projekt som doktorand ställer Mårten Medbo frågor om ordens betydelse i relation till hantverket: Vad är hantverk egentligen? Och vad är språk? Jag har i rollen som keramiker alltid, mer eller mindre medvetet, sett mig själv som en språklig utövare.

Thinking Through Clay I-V är en serie ”tänkande” skulpturer. De är utformade som ihåliga huvuden och kan associeras med olika ikoner inom konst och filosofi. Den grekiske filosofen(?) har ett belyst änglaspel inuti sitt huvud.  Genom de öppna ögonhålorna kan man se hur det glittrar till, när änglarna snurrar runt en ljuskälla. I ett annat syns pupillerna röra sig okontrollerat. Det är roligt. Det är träffsäkert, både form- och innehållsmässigt. Möjligen är det ett självporträtt av arbetet som doktorand. Med sitt humoristiska anslag knyter verken an till ett av Medbos tidigare projekt, Schoolyard Monkeys, se tidigare artikel i Omkonst.

"Enlightenment" © Mårten Medbo

Det projekt som går bortom både det humoristiska och det konsthantverkliga är Enlightenment I-VIII. En serie lerfragment ligger på rad. De är tunga, svarta och grova och man anar ett samband dem emellan, att de en gång har suttit samman. Raden avslutas med ett par stora skyddshandskar som används, när man handskas med eld. I Medbos avhandling finns en bild, då dessa fragment syns sammansatta. De formar då en människa i naturlig storlek iklädd en eldskyddsdräkt. Tankarna går till det faktum att många religiösa och folkliga myter hävdar att människan skapades av lera. Enligt den grekiska mytologin skapade titanen Prometheus människan av lera. Han gav också människan elden, som bränner leran till ett fast objekt.

Enlightenment betyder, som bekant, upplysning eller insikt. Medbos avhandling är en beundransvärd djupdykning i problematiken kring gränsdragningen mellan konst och konsthantverk i dagens konstvärld. Han konstaterar: Jag befinner mig själv med min egen praktik kretsande i en slags tyngdlöshet mellan bildkonsten och konsthantverket utan självklar hemhörighet inom något av begreppen.
    Men någon tyngdlöshet står inte att finna i utställningen. Tvärtom, den har en tyngd i både det konsthantverkliga och det konstnärliga. Lerans tysta språk har en uttolkare i Mårten Medbo.

Göteborg 2016-05-25 © Berit Jonsvik (text och foto)


 


 

 

 


"Thinking Trough Clay V" © Mårten Medbo


"Slutkommentar" © Mårten Medbo.
Foto Medbo


"Thinking Trough Clay I" © Mårten Medbo


Galleri Thomassen, Göteborg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com