www.omkonst.com:
Replik på "Den definitiva ikonen"
Om Frank Auerbachs teckningskonst
Text: Riber Hansson

Detta är Riber Hanssons replik/tillägg till Leif Mattssons artikel om Frank Auerbach:


Skisser till "To the Studios ." 1985 © Frank Auerbach

Jag råkade se på teve, ett deprimerande program som heter Extreme Makeover, där ett gäng bloddrypande kirurger och tandläkare gör vad de kan för att avlägsna några osäkra människors personlighet och införliva dem i ett slags anonymt skönhetsideal. Auerbachs arbete med sina porträtt är en inverterad "extreme makeover".
Han ger sig på det svåra; välkända utsikter, porträtt av vänner, motiv där det är svårast att finna mönstren under de klichéer vårt vardagliga seende envist håller för sanna. (En sån tur, vilken kaotisk värld annars). Att nöta bort den schablon som omger varje nytt motiv är ansträngande. Att få syn på sitt motiv. Inte ens Auerbach orkar alltid med det. Men häpnadsväckande ofta. Och miraklet sker; resultatet känns fritt från motivet och ändå välbekant. Det essentiella kvarstår, och syns därför egentligen starkare än i originalmotivet. Inte förvridet såsom en karikatyr kan vara men på liknande sätt mer likt än ett foto. Det är en fiktion, men sannare än verkligheten, detta filosofiskt undanglidande begrepp.

I Robert Hughes bok "Frank Auerbach" finns en fotoserie som visar att han arbetar även med andra bilder än porträtten, på samma sätt (se ovan). Han ruskar, skakar, rister i bilden, befriar den från sitt påhäng av utslätande onödigheter. Bearbetar synintryck tills det inte längre är ögat som ser utan något annat som iakttar: Hjärnan, känslan, eller hjärtat kanske. Men som i porträtten kommer han förbi den ytliga perceptionen och föreställningen, förnuftets envist påträngande kunskaper om "hur det ser ut", som styr första skissen. Han tröttar ut sig tömmer ut möjligheterna tills endast det som är av betydelse återstår
Kanske ingår det i Auerbachs plan att oupphörligen misslyckas med försöken. Bortsett från den intressanta palimpsestiska verkan det får, är resultatet att konstnären får en samlad erfarenhet av sitt motiv att lägga till sin livserfarenhet som konstnär. Essensen kvarstår och Auerbach skänker oss med sin framvaskade kunskap ett slags komprimerad tid.

Stockholm 2004-07-07 © Riber Hansson

Se Leif Mattssons artikel om Frank Auerbach


Kort om Frank Auerbach: Född 1931 i Berlin. Verksam i London sedan 1939, då han som åttaåring flydde från det annalkande kriget i Tyskland. Haft ett flertal utställningar bl.a. på National Gallery och Tate Modern, båda i London.

Tillbaka till startsidan för omkonst

 

skriv ut denna text