www.omkonst.com:
En eld som bränner mig
Henrik Edström på Galleri Hedlund 11/9 – 29/9 2004
Har även illustrerat en svensk översättning av ungerske poeten Attila Józsefs dikter
Text: Susanna Slöör

I elfte timmen kommer en anmälan av Henrik Edströms måleri på Galleri Hedlund. Konstnären har även illustrerat ett urval dikter av den ungerske poeten Attila József (1905-1937), som nu finns översatta till svenska i Ove Berglunds tolkning.

 

skriv ut denna text

På utställningen visas främst originalgouacherna till den aktuella samlingen "En eld som bränner mig" (Stockholm, 2004), tillsammans med ett mindre antal oljemålningar. Attila József presenteras i förordet av Georg Klein som en av Ungerns allra största diktare genom tiderna, men en svåröversatt celebritet. Detta är det första urvalet dikter som nu presenteras på svenska. Attilas bildrika fabulerande och musicerande diktning passar utomordentligt väl för en målare som Henrik Edström. Ta till exempel en strof ur dikten "Medaljonger" som: "Jag var elefant, beskedlig och arm/ drack kloka vattnet, det kalla som rann / På kullens topp jag vanligen stod/ smekte med snabeln måne och sol."

Henrik Edström (f. 1937) bosatt och verksam utanför småländska Ljungby målar i en uttrycksfull tradition dit man även kan räkna målare som Inge Schiöler, Erland Cullberg eller Emil Nolde. Refererandet till andra namn är för det mesta ointressant för att inte säga irriterande för konstnären själv. Det enda jag i det här sammanhanget vill peka på är att vissa målare verkar ha en naturlig fallenhet för färg, en parallell till tonsäkra sångare och musiker. Till den skaran hör Edström. Hans intuitiva känsla för att utveckla de höga kraftfulla ackorden och den flödande berättarglädjen ger målningar som ser bedrägligt spontana ut, men som i själva verket är nog så komplexa. Det skulle vara intressant att nästa gång Edström återkommer till Stockholm få se ett större och även retrospektivt urval av hans måleri.

Stockholm 2004-09-27 © Susanna Slöör


Tillbaka till startsidan för Omkonst


 


 

 

 


"Pojke med drake" olja © Henrik Edström


"Vingård i Coimbra" olja © Henrik Edström