www.omkonst.com:
Vår förbannade rätt
En utställning och en bok om ungas rättigheter. Maja Frankel (text) och Tora Mårtens (foto). Fotografins hus 3/4 - 20/6, 2004
Text: Leif Mattsson

Nyöppnade Fotografins hus startar sin verksamhet med en utställning med Tora Mårtens fotografier och Maja Frankels texter om barns rättigheter. Utgångspunkten har varit FN:s Barnkonvention, vars stadgar här på ett mycket påtagligt sätt synliggjorts.


"Rachel | New York | USA " © Tora Mårtens

”När jag var sju frågade jag mamma varför jag var sjuk så ofta. Hon sa att det var för att jag har hiv. [---] När jag blir stor ska jag bli pilot. Världens bästa pilot skall jag bli”, säger Gift, 10 år, från Johannesburg. Ett av alla de barn och ungdomar som författaren Maja Frankel samtalat med och som porträtteras i boken ”Vår förbannade rätt”. Som finansiär till projektet står Allmänna Arvsfonden vilken möjliggjort för Maja Frankel att under ett års tid jobba för Unicef med färdigställandet av boken. Till sin hjälp har hon haft fotografen Tora Mårtens, vars osentimentala bilder fördjupat och personliggjort de olika människoödena. Det skall med en gång sägas att man mycket väl kan se utställningen utan att alls läsa de ackompanjerande texterna. Men tillsammans ger bilder och texter en fördjupad insikt.


"Monita | Laos " © Tora Mårtens

Ett tjugotal barn och ungdomar från olika länder porträtteras i boken. På utställningen har man dock valt att fokusera på ett mindre antal och istället gått upp i format. Porträtten är långt över metern höga, vilket tillsammans med den frontala exponeringen skapar ett uppfordrande tilltal. De är dock inga illustrationer till texterna utan står fram som fristående bilder. Urvalet av ungdomar är också intressant, med representanter även från länder som USA och Sverige, således inte endast från de ”obligatoriska u-länderna”. Och inte behöver man kunna Barnkonventionens stadgar utantill för att inse att de avporträtterade fråntagits något essentiellt. I flera fall vittnar deras blickar om alldeles för vuxna erfarenheter. Att Fotografins hus startar med en utställning av detta slag skapar en förhoppning om kommande angelägna presentationer i framtiden. Vi välkomnar detta nya forum för dagens fotografer och konstnärer.

Stockholm 2004-04-20 © Leif Mattsson


Fotografins hus bildades under 2003 på privat initiativ med hjälp av en grupp sakkunniga från utställnings- musei- och konstvärlden. Lokalerna ligger på Skeppsholmen i före detta Minbyrån, nedanför östasiatiska Museet och Teater Galeasen.

Kort om Maja Frankel: Född i Israel 1983, uppvuxen i Karlskrona. År 2001 regeringens ungdomsdelegat på FN:s barntoppmöte. Efter gymnasiet började hon arbeta som ungdomsambassadör på Unicef.

Kort om Tora Mårtens: Född 1978, uppvuxen i Stockholm. Sedan 1999 arbetat som frilandsfotograf bl.a. på Kuba, i Colombia, Nepal, Tanzania och Kina. Hennes bildreportage har bl.a. publicerats i Dagens Nyheter.

Länk till Fotografins hus

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text