www.omkonst.com:
Innovativ akvarellteknik
Arne Isacsson, Konstakademien, Galleri öst 20/3 – 18/4 2004
samt Galleri Linné, Uppsala 20/3 – 18/4 2004
Text: Leif Mattsson

Konstakademiens Galleri öst fylls för närvarande av
Arne Isacssons experimentella bilder på papper. Akvarell-monotypier samsas med klassiska landskapsmålningar i en utställning som blickar framåt med ny innovativ teknik inom akvarellmåleriet.


"Abstraktion vid en jökull, Island" Akvarellmonotypi, 22 X 35 cm, 2002
© Arne Isacsson

I Akvarellmonotypierna arbetar Arne Isacsson med mycket tunt akvarellpapper som han viker och bearbetar tills det passar hans intentioner. När färgen appliceras med riklig mängd vatten, frigörs pigmenten och ansamlas i veckbildningarna. Ytterligare tunna papper läggs sedan på för att kontrollera färgflödet. Genom att pressa och trycka på papperen under torkningsprocesssen styrs och påverkas så den slutliga utformningen. I vissa fall tar Isacsson sedan bilderna vidare genom att gjuta in dem mellan glasskivor, en unik process som lämpar sig utmärkt för offentlig utsmyckning, då man kan kombinera akvarellens fragilitet med det flerskiktiga glasets hållbarhet. På utställningen i Konstakademiens lokaler finns några exempel på denna teknik. Det är häpnadsväckande hur väl akvarellen samverkar med glaset och stålet i dessa kraftfulla installationer.

I grunden är denna typ av akvarellmonotypi Arne Isacssons egen innovation. Tekniskt förutsätter den en grundmurad materialkännedom, utan vilken bilderna skulle bli slumpartade blindmålningar. Dessutom krävs en avsevärd grad av tålamod. Arne Isacssons materialintresse och hans forskning på området baserar sig på åtskilliga decenniers experiment. En viss del av dessa utförda i samband med pedagogisk verksamhet på Gerlesborgskolan i Bohuslän, som han grundade för sextio år sedan. Sedan dess har hans okonventionella synsätt på det historiskt något belastade akvarellmåleriet även spridits till andra konstskolor över hela Sverige via hans bok ”Akvarellmåleriet”.


"Ur mörker " Akvarell, 2000 © Arne Isacsson

På utställningen finns även ett flertal exempel på mer klassiskt akvarellmåleri, liksom ett antal mycket förenklade landskapsmålningar där endast jord och himmel är de bärande bildelementen. I dem experimenterar Isacsson bland annat med den svarta färgen, som i akvarellmåleriet har en alldeles särskild position. Med dess utspädda svärta skapar han skira, närmast abstrakta himlar i stark poetisk förenkling. Renheten i kompositionen i kombination med maximalt utnyttjande av varje enskild färgs egenskaper, ger dessa bilder en närmast monumental styrka. De tycks sammanfatta ett helt livs målargärning i några väl valda svepande penseldrag.

Stockholm 2004-03-30 © Leif Mattsson


Kort om Arne Isacsson: Född 1917 i Ronneby. Elev hos Otte Sköld 1944-46. Studier i åtskilliga europeiska länder. Grundare av Gerlesborgskolan och under flera år dess rektor. Utställningar i urval: Waldemarsudde, Sthlm - Konstnärshuset, Sthlm - Galleri Stenlund, Sthlm - Kunstmuseet i Lillehammer - Konstakademien, Sthlm - Galleri Linné, Uppsala.

Länk till Konstakademien | Länk till Galleri Linné, Uppsala
Fler bilder av Arne Isacsson

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text