www.omkonst.com:
Motsträviga vackerheter
Kent Karlsson på Galleri Argo, 10/1 - 1/2 2004
Text: Leif Mattsson

Nio kyrkor i olika material som taggtråd eller krossat glas, delar rum med arton grafiska blad på Kent Karlssons nya utställning. Med ett befriande anarkistiskt anslag inbjuder han till en något omtumlande resa i dubbeltydigheter.


"Trål" (vä) och "Retro" (hö). I bakgrunden grafiska blad © Kent Karlsson

Kent Karlssons kyrkor kan ses som visuella modeller för begreppet kyrka. Ett slags arketyper vars avsikt inte tycks vara att återskapa ”Guds tempel”. De är snarare farkoster, svävare eller rymdraketer för en tänkt himmelsk resa. Deras vertikala strävan är av fysisk natur då de tycks sträcka sig mot en tänkt himmel, men de kan även sägas verka i en mental vertikalitet. Lättheten i material motverkar i hög grad den eventuella jordbundenheten och bidrar till känslan av svävande. I de flesta fall är kyrkorna gjorda som helt transparenta trådmodeller, eller så är deras ytor uppbrutna av facetter, som i spegelkyrkan "Retro". I den mån de "väger" något, är detta inte mätbart med våra vanliga metoder.

Arbetet med kyrkorna startade i samband med ett offentligt uppdrag, med namnet ”Konstvägen sju älvar” (se vår länklista för mer information om projektet). Kent Karlssons bidrag i detta projekt, där ett tiotal konstnärer deltog, blev en c:a åtta meter hög glaskyrka, placerad på en myr utanför Vännäs. Kyrkan som svävar på pålar någon halvmeter över marken tycks immateriell i sin prismatiska återspegling av omgivningen. På Galleri Argo finns en liten variant av denna glaskyrka, men här placerad på en sliten stålkavalett. Enligt konstnären behövdes det profana fundamentet för att motverka en alltför entydig estetik. Det inställsamt sköna är ju en försåtlig fälla, något som Kent Karlsson är fullt medveten om. Hans balanserande på gränsen till det visuellt njutbara täcks heller inte in av begreppet skönhet. Smaka på ordet vackerhet i stället - det bjuder motstånd och blir till en form i munnen när det uttalas. Något liknande händer med Karlssons kyrkor – de blir till motsträviga former i ögat, fyllda med vackerhet.


"Huvudvärk" grafisk blandteknik © Kent Karlsson

På Galleri Argo visar Kent Karlsson också arton grafiska blad, vilka i sin närmast anarkistiska bildhumor skapar en abrupt och respektlös motpol till kyrkorna. Om någon misstolkat utställningen som en religiös happening så blir grafiken det tillnyktrande motgiftet. Här driver konstnären på ett hejdlöst sätt med verbala och visuella dubbeltydigheter. I sin emblematiska form blir dessa bilder ett slags ikoner för olika motsägesfulla begreppskombinationer - som piktogram för en sekulariserad framtid.

Stockholm 2004-01-13 © Leif Mattsson


Kort om Kent Karlsson: Född 1945 i Göteborg. Professor i måleri vid Valands Konsthögskola 1991-97. Utställningar i urval: Galleri Argo, Sthlm 1985, -86, -01, -03 - Galleri Oijens, Gtbg 1987 - Galleri Doktor Glas, Sthlm 1987 - Galleri du Nord, Borås 1988 - Galleri Fabriken, Gtbg 1992 - Tokai University Gallery, Japan 1995 - Inax showroom, Japan 1996 - Kunstraum, Berlin 1996 - Galleri Projekt, Köpenhamn 1997 - 2:nd Space Gallery, San Fransisco 1998 - Galleri Stefan Andersson, Umeå 1999 - Galleri Bergman, Malmö, Gtbg 1999, 2000

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text