www.omkonst.com:
Utseenden och konstnärligt djup
Vårutställning, Kungliga Konsthögskolan 27/5 - 13/6 2004
Text: Leif Mattsson

Med en ansenlig bredd i de konstnärliga uttrycken presenterar fjärde- och femteårseleverna på Kungliga Konsthögskolan sina verk på Konstakademien, Konstakuten, Sauna och Soc.Stockholm.


"Förberedelse" installation © Andrea Hösel

Konstens utseende är ofta bara en tillfällig och utbytbar klädnad, en approximation. Speciellt de utseenden som varje år exponeras av examenselever på landets konstskolor. Kanske är det helt naturligt att man som konstskolelev snarare lutar sig mot ett utseende än att ta sig an den betydligt svårare uppgiften att fördjupa sin bildvärld. Men visst finns det ett antal undantag från samtidens bildmässiga konformism bland Konsthögskolans elever. Möjligen är det till och med så att det är via undantagen konsten utvecklas.


"Forts.följer" akryl på duk © Magnus Alexandersson

I år verkar inslagen av kitsch äntligen vara i avtagande. Däremot har videopresentationerna blivit allt mer professionella vad tekniken anbelangar. Med dagens kraftfulla projektorers hjälp kan man ersätta de oftast distraherande TV-apparaterna. Men fortfarande haltar helheten något i vissa videoverk. Det är uppenbart att arbetet med detta skenbart nya medium kräver en alldeles särkild sorts talang för att överbrygga glappet mellan teknik och konstnärligt uttryck.


"Utan titel" (tre separata verk) olja på aluminium © Emelie Björck

Bland målarna märks flera som slår an en lyrisk, poetisk ton vilket är modigt i en ironisk samtid. På konstmässan som hölls i februari uppmärksammade vi Emelie Björck. Hon ger här ytterligare prov på sin känsla för taktilitet och konstnärlig reducering. André Sinnemarks bildspektra är något bredare och även här är det konstnärliga djupet beundransvärt. I en dovt brunfärgad landskapsmålning ger han prov på en stark målerisk mognad. Magnus Alexanderssons tonläge är betydligt högre. Inslag av serieteckning och andra brutala stilbrott känns tidstypiska, men då de genomförs på detta underfundigt rytmiska sätt ändå mycket frigörande. Även Martin Stenbergs bildcollage i asymmetriskt utskurna former är intressanta. Han lyckas kombinera det dekorativa och det beskrivande i en intrikat och rebusliknande sammanställning.


"Utan titel" akryl på mdf © Martin Stenberg

Bland dem som arbetar med objekt och skulpturala uttryck utmärker sig Andrea Hösel med sin kulörstarka säng som tycks hållas på plats av tunna plasttrådar fästa vid väggen. Verkets tvetydliga titel ”Förberedelse” vittnar om en spefull inställning till sängen som människans viktigaste livs- och dödssymbol. Elina Sörensons skulpterade händer tycks krama musten ur ett rep, eller möjligen håller de sig krampaktigt fast vid det som en livlina. Verket har titeln ”Språk” och mycket riktigt liknar de horisontella objekten på avstånd en suddig och svårtydbar textmassa.


"Skogen om natten genom tid" installation © Anna Strid

Anna Strids objekt är mer bullrande och humoristiska på ett drastiskt sätt. Hennes stora maskiner bestående av slamrande snurrande träkugghjul, har som enda syfte att rotera de små svamparna och kottarna så att de kan ses genom de minimala ljusgluggarna. Som i de allra tidigaste förstadierna till rörlig film kan vi här se hur en svamp vaggar och böjer sig! Det är riktigt välgörande komiskt. Anna Strid är inte ensam om denna avspänt lekfulla inställning bland vårutställningens konstnärer, men en av de intressantare.

Stockholm 2004-06-01 © Leif Mattsson


Länk till Kungl. Konsthögskolan | Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text