www.omkonst.com:
Konstmässan i nya rum
samt paneldebatt om konstens ”insiders” och ”outsiders” 14/2 2004
Text: Susanna Slöör

Omkonst besökte i helgen Stockholm Art Fair i Älvsjö och deltog på lördagen i en paneldebatt om vad som gör en till ”insider” respektive ”outsider” i dagens konstliv.


"Kontrollhus 1", 100 X 100 cm, 2003 © Emelie Björck

Konstmässan verkar ha klarat flytten från Sollentuna till Älvsjö utan att nämnvärt förändrats. Här samsades den obligatoriska blandningen av konst och det "som liknar konst". I år fanns alla utställare samlade i ett gemensamt rum. Myllret av bilder och utseenden nådde man först efter att ha vandrat genom den stora något mörklagda yta, som reserverats för större evenemang, installationer och debatter. För de av oss som möjligen har svårt att hantera myllret och kakofonin på mässor var den höga takhöjden i Älvsjö en klar fördel. Miljön kändes betydligt luftigare och även utställarnas bås verkar ha haft mer öppna lösningar i år. Väl värt ett besök var hörnet i den bortre delen av mässhallen där konstelever från konsthögskolorna samsades. Emelie Björck, fjärdeårselev på Konsthögskolan i Stockholm, visade med sin känsligt hållna färgskala att det glädjande nog finns en återväxt av nya målare idag.


Konstperspektivs paneldebatt. Från vänster: Rodrigo Mallea Lira, Susanna Slöör, Anders Olofsson, Charlotte Bydler och Peter Bergman

Tidningen Konstperspektiv anordnade under lördagen på mässan en paneldebatt om de mekanismer som gör människor till ”insiders” respektive ”outsiders” på dagens konstscen. Deltog gjorde Charlotte Bydler (kritiker, curator, konstvetare), Peter Bergman (gallerist), Rodrigo Mallea Lira (konstnär, curator), Susanna Slöör (konstnär, konstskribent) samt moderatorn Anders Olofsson (kritiker, redaktör). Några större meningsskiljaktigheter kunde inte urskiljas. Vi diskuterade institutionernas och mediernas roll för vilken konst som för tillfället får synas. Rodrigo Mallea Lira som i sin verksamhet som konstnär och curator medvetet valt ett utanförskap, påpekade att det inte ens behöver vara önskvärt att tillhöra den inre mediebelysta kretsen som ställer ut på rätt ställen. Det rådde en samstämmighet kring det olyckliga faktum att den konstnärliga karriären tenderar att alltmer förkortas. Intresset fokuseras på yngre konstnärer och nya uttryck, vilket leder till en tidig utslagning av konstnärer. Peter Bergman, ung gallerist, passade dock på att påpeka att man även som gallerist får känna på utanförskapet och rangordningen i förhållande till exempelvis konstnärerna. ”Jag har försökt knyta en äldre konstnär till galleriet, men fått nej med motiveringen att jag inte visar konst.”

Stockholm 2004-02-16 © Susanna Slöör


Länk till Stockholm Art Fair

Länk till tidningen Konstperspektiv

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text