www.omkonst.com:
Att nå punkten bortom bilden
Camilla Lundberg på Galleri Argo 6/3 – 28/3 2004
Text: Susanna Slöör

Camilla Lundberg riktar i målningarna ”Skärmarna” uppmärksamheten mot språket och bildernas inneboende egenskap att vara ”mellan” oss. Det som både skiljer och förenar.


Ur sviten "Skärmarna" 2004 © Camilla Lundberg

Det är först när något görs främmande som det fångar vår uppmärksamhet. Bildens platthet i kombination med att den är ställd utanför tiden ger den dess inneboende främmandegörande egenskaper. Illusionen skulle inte existera om den inte kunde avslöjas. Människan är förunderligt medveten om att bilden inte tillhör verkligheten, men att den knyter oss till den. Den utgör en form, ett ”mellan” oss. Bildstriderna genom århundradena har handlat om hur öppet eller slutet detta ”mellan” bör vara gentemot våra olika verkligheter, såväl den högre som den profana. Olika bildkonventioner har använts för att antingen markera eller övervinna avståndet. Camilla Lundberg verkar vilja framhålla ett distinkt ”mellan” och samtidigt fortsätta sökandet efter den punkt i människan dit färgen inte når. ”Varje målning är detta sökande (begäran) efter denna punkt i mig, i dig, i tillvaron.”


Ur sviten "Skärmarna" 2004 © Camilla Lundberg

Hon tar hjälp av ikonen, inte som religiös symbol, men i dess roll som unikt objekt och skärmbildare. Små vikbara ikoner är utgångspunkten, dessa placeras och fotograferas. Utifrån den reproducerade bilden tar måleriet sin början. Målmedvetet använder hon bildkonstens mellanskapande hjälpmedel och låter den silverfärgade grunden i pannåerna lågmält höja och reflektera den övermålade vithetens ljus. Speglingen både stoppar och kastar tillbaka evigheten till betraktaren, som är du som är jag (jfr. Lars Ahlin). Konstnärens medvetet valda värdeperspektiv hindrar dessutom vikformerna från att inta ett illusoriskt djupverkande läge. Hon håller fast vid att låta bilden vara ett tydligt markerat ”mellan”. Men då uppstår det märkvärdiga att i den stund som detta ”mellan” lyfts fram och främmandegörs blir vi samtidigt medvetna och förmögna att ana att det kan finnas en punkt bortom denna klyfta.

Stockholm 2004-03-08 © Susanna Slöör


Kort om Camilla Lundberg: Född 1969 i Kristianstad. Bor och arbetar i Stockholm. Kungliga Konsthögskolan 1990-95. Utställningar i urval: Galleri Argo 2004, 2001 – Konsthallen, Aoseum, Åhus 2000 – Galleri Maneten, Göteborg, 1998.

Länk till Camilla Lundbergs hemsida

Länk till Galleri Argo

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text