www.omkonst.com:
Den gemensamma grunden
Per Berglund, Yvonne Jeppsson, Inga Lovén, Gunnar Olsson, Karl Axel Pehrson samt Tommy östmar på Thielska Galleriet 17/4 – 6/6, 2004
Text: Susanna Slöör

Rummen som används för tillfälliga utställningar på Thielska Galleriet är lika skoningslösa som vårljuset mot ett oputsat fönster. Intimiteten och de diskret varmgråa väggarna lyfter fram minsta nyans till beskådande.


"Hårtorkar" olja © Tommy östmar

Letar man bland minnena av tidigare utställningar är det påfallande nog ett drag som återkommer och förenar dem; alla dessa röster. Det är exaktheten och precisionen i ljudbilden. Den tonsäkra träffen, antingen i form av improvisationer eller i noggrant, in i minsta detalj, välrepeterade framföranden. Musiken kan vara detaljrik ofta utförd med en lågmäld nyansrikedom men alltid distinkt. Den tål det närgångna hårda ljuset från publikens ögon. De sex röster som nu under senvåren hörs i dessa rum är inga undantag. Flertalet av dem har haft soloframföranden här tidigare. Tillsammans skapar den väl valda sextetten en sammansatt klang med ett rikt mellanregister.


"Stycke för grått och blått" blandteknik © Per Berglund

Inga Lovéns målningar som en ilsket vit vägg skulle kunna sluka, vibrerar av vårlikt nyutsprunget sprittande liv. Karl Axel Pehrsons organiskt ornamentala fantasivärld sprakar även i de till synes återhållsamma teckningarna. Per Berglunds reliefer suger åt sig och slungar ut ett fint vibrerande spel av ljustoner mot den formtörstande pupillen. Tommy östmars intensiva och säkra men till formatet tuktade explosioner pendlar förbluffande mellan ren musik och motiv. Gunnar Olssons ”Promenad med hund” fångar rastandets precisa rörelser. Yvonne Jeppssons taktila och nyansrika improvisationer låter sig inte genomföras utan den frihet som all i ensamhet nedlagd möda skänker. ”Först när [konstnären] väljer att ställa ut sina verk är de till för oss andra. För vem som helst”, för att citera Nina öhman ur presentationen.


"Brynhilde" olja © Inga Lovén


"Promenad med hund" stucco lustro © Gunnar Olsson


"Lämna över" olja © Yvonne Jeppsson


"Teckning" © Karl Axel Pehrson

Stockholm 2004-04-20 © Susanna Slöör


Deltagare i utställningen: Per Berglund (f.1947), Yvonne Jeppsson (f.1953), Inga Lovén (f.1926), Gunnar Olsson (f. 1941), Karl Axel Pehrson (f. 1921) samt Tommy östmar (f. 1934)

Länk till Thielska Galleriet

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text