www.omkonst.com:
Insikt och avsikt
Johan Scott, Konsthallen - Bohusläns museum 2/6 - 26/8 2004
Text: Leif Mattsson

Konsthallen - Bohusläns museum presenterar under sommaren en väl sammanhållen utställning av Johan Scott. Det är nya verk från de senaste tre åren vilka påvisar en tydligt obruten linje i Scotts konstnärskap


"Utan titel" olja på polykarbonat 205 X 250 cm, 2001© Johan Scott

Johan Scott tillhör den generation svenska målare som under åttiotalet skapade sig ett konstnärligt forum baserat på ett kraftfullt måleri med konsthistoriska referenser och en stor portion teknisk virtuositet. Scotts intresse har alltsedan dess varit att konsekvent utforska ytans materialiserande möjligheter, dess förtingligande av ljuset och förandligande av färgen. De möjligheter till måleriska variationer som ligger i akrylglasets och polykarbonatets transparens har utnyttjats till fullo, liksom färgernas optiska och spektrala dynamik. Få bland samtidens målare driver sina färger som Scott, till den grad att de får en fysiskt kroppslig dimension, tills de känns i magen. Samtidigt anar man en önskan att driva dem vidare till en närmast metafysisk nivå, till en översinnlighet där de inte längre är berörbara. I flera av de senare målningarna på utställningen är detta mycket påtagligt.


"Utan titel" olja på polykarbonat 205 X 305 cm, 2003 © Johan Scott

Scotts färgkonstellationer är ofta mycket överraskande. De är sällan möten mellan konventionella tre- och fyrklanger, utan skärande glidande krockar mellan syntetiska och materiella färger. Penselskriften är också mycket betydelsebärande som ett slags personligt fingeravtryck; ett rastlöst vibrato av rytmiska figurer som dansar över ytans rektangel. I vissa fall antar skriften närmast beskrivande former. Man tycker sig ana djurformer eller bergsformationer som Scott kontrasterar mot tyngre svarta pauseringar, i en kaotiskt organisk värld. Det är ett raffinerat bildspråk och många gånger helt avväpnande i sin ordlöshet och i tron på måleriets obändiga kraft.

Därigenom uppstår också en dialektisk spänning mellan insikt och avsikt. I sin grundmurade tro på måleriet hamnar Scott vid sidan av huvudfåran av samtidens konst, fylld av avsikt. Hans verk bygger i högre grad på insikten och låter sig svårligen simplifieras. Inte heller lämpar de sig som illustrationer till någon uttalad doktrin. De är helt enkelt slutna i sig själva och i sin egendefinierade estetik. I en samtid som i så hög grad värdesätter ett normativt ställningstagande blir hans konst ett slutet system vars skönhet man inte uppfattar om man inte har åtkomst till koden. Men måste försätta sig i ett receptivt tillstånd där perceptionen styr intellektet. Först då blir koden tillgänglig och måleriets värld öppnar sig. Referenserna blir då glasklara, färgen immateriell och insikten vän med avsikten.

Stockholm 2004-07-07 © Leif Mattsson


Kort om Johan Scott: Född 1953 Mariehamn, Åland. Professor konsthögskolan i Stockholm 1997- Utställningar i urval: Galleri Olsson, Sthlm 1984, -86, -88, -90, -93, -95, -97, -99, -00 - Helsingfors Konsthall, 2002 - Konstakademien, Sthlm, 2001 - Ålands Konstmuseum, 1995 - Sundsvalls Museum 1994.

Konsthallen - Bohusläns museum | Tillbaka till startsidan för omkonst

 

skriv ut denna text