www.omkonst.com:
Lyssna till ett språk
Christian Simonson på Galleri Cupido, 31/1 - 18/2 2004
Text: Leif Mattsson

I Christian Simonsons tredje utställning på Galleri Cupido koncentreras bilderna kring igenkänning och association. De intar ett mellanläge mellan det sedda och det tänkta.


"Bastun." olja © Christian Simonson

Christan Simonsons målningar befinner sig i brytningen mellan gripbar form och immateriell ljusbeskrivning. De utmanar betraktarens perceptionsförmåga och utsätter henne för igenkännandets gradvisa glidningar. Ena stunden framträder huskropparna på ett nästan påträngande sätt, för att i nästa stund upplösas i en diffus färgdimma. Vissa delar av bilderna låter sig knappast förklaras, medan andra enkelt definieras. I flera fall använder Simonson ett antal konstruktiva element som får strama upp de mjukt ansatta ytorna. Som ridåer i ett scenrum inbjuder de olika färghinnorna betraktaren till en visuell associationslek.

Visst kan man i bilderna spåra influenser från den belgiske målaren Luc Tuymans, men där denne önskar släcka sina färger till ett nolläge, låter Simonson sina klinga i ett rikt valörspel. Följdriktigt uppger Simonson den danske valörmålaren Hammershøi som en viktig inspirationskälla. Dennes noggrant disponerade färgklanger och överrumplande bildbeskärningar kan till viss del också sägas återkomma i Simonsons målningar, men här i en råare och mer upplöst form. De ingående bildelementen samverkar som i ett läggspel och byter ständigt innebörd med varandra.


"Vallen" olja © Christian Simonson

Simonson använder sig av måleriets unika möjligheter att beskriva ett seendets gränsland. Former som ännu inte lärt sig bära sina namn, intar förutbestämda positioner i bildbygget. Ett ögonblick tycker man sig se det Simonson sett, och så är det plötsligt borta. En färgfläck blir ett träd, för att åter bli en färgfläck. En väg reser sig ur den bruna myllan, bara för att åter smälta samman med målningens ytplan. Aldrig kan man vara riktigt säker på om bilden kommer att rätta sig efter de desperata försöken till beskrivning. I stället infinner sig en berusande känsla av att lyssna till ett språk som endast är till för dem som vågar lyssna.

Stockholm 2004-02-02 © Leif Mattsson


Kort om Christian Simonson: Född 1964 i Stockholm. Bor och arbetar i Strömsbergs bruk, Norduppland. Konsthögskolan 1990-95. Detta är hans tredje utställning på Galleri Cupido, Stockholm.

Länk till Galleri Cupidos hemsida

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text