www.omkonst.com:
Bildtankens eviga tillblivelse
John Sundkvist på Galleri Argo 3/4 - 9/5 2004
Text: Susanna Slöör

John Sundkvist återkommer i vår på Galleri Argo med en svit gouacher, vars strama rikedom förenar det konstruktiva med det sensuella. Matrisen med ängeln.


"Ängel; matris" gouache, 39,5 X 28,5 cm, 2003 © John Sundkvist

Japanska är ett mångtydigt språk till skillnad mot exempelvis engelskan med sitt överflöd av synonymer. Varje kombination av japanska tecken skapar en flertydighet som gör metaforen överflödig i en haikudikt. Tänker på måleriet där vi handskas med en oändlig mängd möjliga tecken för att locka tanken till bild. Man skulle till exempel kunna likna musicerandet med färg och form vid ett spel på en klaviatur i flera dimensioner, där klangen om den är känsligt anslagen blir så rik att ögat självt föder en följd av inre toner. Bildminnen vaknar och sammanflätas med det nya intrycket. John Sundkvists måleriska språk kan i den här bemärkelsen liknas vid japanska. Färg- och formorden håller han i sin knappa enkelhet så öppna som möjligt, vilket paradoxalt nog gör att den mångbottnade upplevelsen känns distinkt. Han håller varligt men bestämt kvar bildtankarna i ett tillstånd av evig tillblivelse samtidigt som olika föraningar kalejdoskopiskt kan visas inom oss.

Figur och grund byter med skälvande lätthet plats med varandra. En yta lägger sig ner och bildar ett tredimensionellt golv för att i nästa stund resa sig upp igen. Former med stiliserade förmänskligade eller förtingligade drag upplöses i den stund vi försöker fixera dem. Färgen och valörernas rumsligt formande egenskaper både framhävs och begränsas av de tydligt avgränsade ytorna. ”Ängel; matris” heter serien som flertalet av gouacherna på utställningen tillhör. Matrisen, den skenbart återhållsamma strukturen, ställs mot gouachefärgens nästintill förandligade möte med pappret. Färgpigmenten fixeras vid ytan men dess verkan liknar ljusets. Den tillhör den himmelska sfären till skillnad från då stoffet kapslats in i olja och fått en mer jordbunden karaktär. I den till utställningen åtföljande katalogen citeras konstnärens skrivna tankar kring ett kinesiskt träsnitt: ”En figuration som omintetgör sig själv – och sedan uppstår på nytt.” Ett citat som träffande beskriver upplevelsen inför hans egna verk. Återkomsten som njutbart tillstånd.

Stockholm 2004-04-06 © Susanna Slöör

Se även artikel om Sundkvists bok "Mellan närvaro och sken"


Kort om John Sundkvist: Född i Stockholm 1951, bosatt och verksam i Stockholm och Paris. Utställningar i urval: Galleri Kavaletten, Uppsala 1984 – Galleri Argo, Stockholm 1987, 1988, 1992, 1994, 1997, 2003, 2004 – Galleri Enkehuset, Stockholm 1994 samt separatutställningar i Paris och Kina.

Länk till Galleri Argo

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text