::länkar

www.omkonst.com:
Bilder som ting
Martin Wickström på Galleri Engström 21/8 - 21/9 2004
Text: Susanna Slöör

Martin Wickström har tagit filmtiteln "Cinema Paradiso" som samlingsnamn för den aktuella utställningen på Galleri Engström. Tillbakablickandet hos filmens huvudperson har fungerat som en sammanhållande kraft.


"Harmless - Huset " © Martin Wickström

Silhuetter återkommer i verken antingen som formsågade skivor ditskruvade som dissonanta avbrott i de målade bilderna eller som målningens inramande begränsning. I en svit av det senare slaget har en växthusliknande interiör tagit plats på silhuetten till huset från Hitchcocks "Psycho". Klängande rosenkaskader som verkar hämtade ur svulstig barnkammarromantik täcker silhuetten av den stympade mannen ur Goyas svit "Los Disastres de la Guerra". Fågelsilhuetteer återfinns både som yta och som enfärgade objekt i andra målningar. I sviten "Det nya" finner man den figursågade konturen av en handkamera och en filmprojektor med tillhörande utstrålande ljuskon. Filmredskapens platta avtryck har monterats på skymningsljusstänkta husfasader från förorten. Mixningen frammanar i mig en scenisk korsning mellan "Fönstret åt gården" och "I huvudet på John Malkovich".


"Det nya II " © Martin Wickström

Man får möjligheten att se tillbaka på ett liv med hjälp av konstnärens lagrade referenser och bildminnen. Ett främmande liv som fragmentariskt frammanas genom hänvisningar till den kollektiva bildbank som vi i vår kultur har möjlighet att dela; en bildbank som likt en amöba varierar från individ till individ. För cineasten eller för generationskamraten dyker vissa gemensamma och välkända referenser upp. För andra faller bilderna in som obekanta fakta i medvetandets skrymslen och färgas av andra innebörder. En gemensam faktor som troligen påverkar många av tolkningarna är Wickströms påtagliga intresse för att avbilda eller referera till andra bilder. Den kända bilden ur en film eller av ett konstverk ges ett egenvärde och görs till tinget eller objektet som konstnärens bilder hämtar kraft ur.

Betydelser och perspektiv rubbas dock och förskjuts likt den dockskåpsstora samlingen av objekt med titeln "Fabriken", samtliga föreställande olika maskinella verktyg från en träförädlingsverkstad. Kanske att man kan se just den som ett signum för en konstnärlig attityd. Minikopiorna av svarvar och sågar har även färgat av sig på andra objekt i utställningen. På samma sätt som filmkuriosa likt den kända silhuetten av filmbolagets logotyp och caféskylten ur en kultthriller både tillför och töms på innehåll. En växelverkan där betraktaren kan fiska efter det gemensamma eller det personliga - efter ett innehåll som raseras och byggs upp

Stockholm 2004-08-26 © Susanna Slöör


Kort om Martin Wickström: Född 1957. Konsthögskolan 1982-87.

Länk till Galleri Engström | Tillbaka till startsidan för omkonst

 

skriv ut denna text