www.omkonst.com:
Ljuset som mörkrets syster
Sofia Änghede, Knäpper+Baumgarten 12/5 - 16/6 2005
Text: Leif Mattsson

En suverän bild klarar sig utan alla doktrinära sammanhangsbeskrivningar, vilket beteckningen "suverän" också indikerar. Flera av Sofia Änghedes fotografier på Knäpper+Baumgarten har just den kvaliteten. De bär inte på något dolt mörker eller någon obskyr historia. De är bara vad de ser ut att vara – och det räcker långt.


skriv ut denna text

Sofia Änghede (f.1972) arbetar med ljusexperiment med tydliga referenser till den fotografiska historien. Närmast tänker man på nittonhundratalets första decennier där fotografiets tekniska möjligheter grundligen utforskades. Det experimenterades med ljus, raster, collage och kemikalier på ett sätt som ännu idag framstår som revolutionerande. Då fanns också en grundmurad övertygelse om fotografiets övriga (till synes) gränslösa möjligheter, bl.a. som förmedlare av svårbeskrivna känslolägen och stämningar.

I Änghedes fall byggs den fotografiska bilden upp genom långa exponeringar då hon väljer att belysa utvalda partier av rummet eller kroppen. I vissa fall låter hon assistenter belysa hennes kropp, eller dess kontur, så att en skimrande gloria bildas. De suggestiva ljusstråken som uppstår påminner om visuella beskrivningar av övernaturliga eller paranormala fenomen. Änghedes intentioner är förmodligen inte att beskriva just dessa tillstånd, men hon påvisar ändå fotografiets kraftfulla möjligheter till visualisering av det osynliga.
   Här skulle måleriet komma till korta; jag har svårt att se motsvarande gloriabeskrivningar eller ljusfenomen i den målade bilden, utan att en unken New Age-känsla skulle uppstå.
   Således är Änghedes val av teknik självklar, och hennes utförande följdriktigt. Bilderna har en avskalad scenografi och en påtaglig visuell renhet. Hon vänder glädjande nog ryggen åt den torftiga och spänningslösa snapshot-estetiken, som vi sett en hel del av de senaste decennierna. Också det dokumenterande och psykosocialt djuplodande fotografiet lämnas åt sitt öde. Hon litar istället förtjänstfullt till bildens egen visuella magi och dess teatrala potential.

Stockholm 2005-05-18 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Från utställningen "YOU ARE therefore I AM" © Sofia Änghede
Silokonmonterad lambdakopia, 2005


Från utställningen "YOU ARE therefore I AM" © Sofia Änghede
Silokonmonterad lambdakopia, 2005

Knäpper+Baumgarten | Omkonsts startsida