www.omkonst.com:
Jäsande sammanhang
Bianca Maria Barmen, Galleri Magnus Karlsson 10/11 – 17/12 2005
Text: Susanna Slöör


skriv ut denna text

Bianca Maria Barmen tar mina ord och gömmer dem i de märkta kuddvaren. Linnekuverten är ordnade likt Alfapetspelets bokstavsbyggen liggande kant i kant som skygga kommentarer till hennes gåtfulla världar i gips.

Sedan tidigare känns de rektangulära gipsplattorna igen som bärare av Bianca Maria Barmens skulpterade händelser. Figurerna är placerade på avstånd från varandra men är ändå märkligt sammanlänkade, som om världen och det spänningsmättade sammanhanget, skulle upphöra om någon del försvann.
     I verket "Observationsplats" möter man två parallella världar eller spelplattor: kaninen, kuben och det kontaktsökande klotet å ena sidan, babelstornet och den buskliknande formen å den andra. Letar man efter ett gemensamt drag i Bianca Maria Barmens verk, så rullar det strax ihop sig och försvinner snabbt in i hjärnvindlingarnas ogenomträngliga dunkel. En enkel beskrivning av stillaståendet och det evighetsfrysta ögonblicket i hennes tysta konstellationer, är inte tillräcklig. Tiden och det linjära berättandet är i hennes händer satta ur spel och därmed även ögonblicket.

Verken på den aktuella utställningen presenteras direkt på golvet, på en träskiva, på hyllor längs väggen och i något fall på ett bord.
    Ett centrum bildar den på golvet sittande gipsflickan "Aljona", vars böjda ben och kjol förenklats till ett pyramidformande fundament. Formen och flickans inåtvända ansiktsuttryck ruvar likt de flertusenåriga egyptiska gravvårdarna på hemligheter. I de skenbart stilla rummen som verken bildar väcks samtidigt krafter till liv som griper tag, löser upp och bildar nya kretslopp.
    I sammanställningen med namnet "Penumbra" har en rundformad värld till synes stolt jäst färdigt medan en annan befinner sig mitt i en sammanfallande kollaps. Alfapetfigurerna med små blockbroderier skapar en krälande oro kring gipsbullen med dess invånare.     Inkapsling och splittring blir de ord som hänger sig längst kvar i tankerymden. Upplevelserna slukas av de sammetsbleka formerna, mals värmande sönder och slungas ut till nytt beskådande.

Stockholm 2005-11-10 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Aljona" 2005 (beskuren) © Bianca Maria Barmen


"Aljona" 2005 © Bianca Maria Barmen


"Observationsplats" 2004 © Bianca Maria Barmen

   
Galleri Magnus Karlsson | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: