www.omkonst.com:
Sevärt i korthet
Adam Fuss, Galleri Charlotte Lund - Thomas Efverström, Konstnärshuset, Ateljén 2005
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Adam Fuss t.o.m. 19/11, Galleri Charlotte Lund

Adam Fuss (f. 1961) verksam i New York arbetar med fotografiska metoder som fotogram och dagerrotypier. Den sistnämnda är en fotografisk metod som utvecklades på 1830-talet. Där används en camera obscura försedd med en kopparplåt som överdragits med en ljuskänslig silverhinna. I fotogrammet framkallas bilden i samma stund den tas direkt på fotopappret utan kamera. Fuss utnyttjar dessa omständliga metoder snarare visionärt än i dokumenterade syfte. Kemiska preparat som kvicksilverånga skapar likt målarens färg uttryck för en andlig dimension i livet och konsten. Fuss fångar en vätskefylld droppes efterlämnade ringbildning när den väl mött sitt medium.
    "Ark" är den sammanfattande titeln. Vågorna ger tillsammans känslan av en perfekt modulerad cirkel, men vid noggrannare granskning är varje ring utsatt för någon störning och därmed inte helt fulländad. Man får därför endast en försmak av en hinsides idévärld, där skönhetens och godhetens begrepp strålar samman i den mest åtråvärda grundformen. Begäret efter det högsta känns särkilt påtagligt i droppen som träffat sidenmjölken i de närmast ikonlika dagerrotypierna. Madonnan, aposteln, Kristus eller valfri gudom finns endast kvar i form av glorian, som andligt upphöjande symbol.

Thomas Efverström t.o.m. 8/11
Konstnärshuset, Ateljén

Flärp, hartraj och stubbrytare är några titlar som korthugget och kärvt sätter fantasin i rörelse i mötet med Thomas Efverströms verk. På utställningen högst upp i Konstnärshuset samsas måleri, teckningar och objekt. Där lyfts teckningen och det försynta föremålet fram medan den stora målningen får dra sig tillbaka och ange bakgrundstonen. Några mindre målningar som "Burk" och "Landskap" klingar till med extra glans med hjälp av sina mer lågmälda grannar.
    Utställningen graderar verken utan att man nödvändigtvis förknippar det ena som mer värt än det andra. Istället skapas en gemenskap likt ett flerstämmigt musikstycke som känns sympatisk och med en genomtänkt poetisk klang. Graderingen och de olika ingående uttrycken tillåter dessutom Efverström att arbeta med mångfald och närhet utan att utställningen känns överlastad. Även inom den enskilda teckningen eller målningen utmejslas tystnaden och tonen med tydlig åtskillnad, men i ett meningsfullt samspel. Färgskalan är återhållen men detaljer glöder till och accentueras. Formerna leker ett tillfällighetsspel, blir en pudelsvans, som sedan rymmer. Målaren vakar över händelserna och låser eller väljer ut bilden vid rätt tillfälle, när något förunderligt skett.

Stockholm 2005-10-28 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Ur sviten "Ark" © Adam Fuss

 

 

 


"Burk" © Thomas Efverström

   
Galleri Charlotte Lund | Konstnärshuset | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: