www.omkonst.com:
Uttrycket föregår stilen
JH Engström, Milliken, 17/11 2005 - januari 2006
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
     

Uttrycket föregår stilen. Så skulle man kunna sammanfatta JH Engströms fotografier som nu visas på Milliken i Stockholm. Bilderna förklarar och väntar in varandra; det som inte är fullkomnat i det ena fotot, avslutas i det andra. Visst är intrycket eklektiskt, men det är inte något ovanligt i dagens fotografiska konst. Presenterade som på Milliken, med en asymmetrisk och levande hängning, blir det sammantagna intrycket generöst och rytmiskt. Men naturligtvis slinker också ett och annat mindre intressant verk med i den allmänna mångfalden. På det hela taget är det dock en spännande och varierad presentation.

JH (Jan Henrik) Engström (f. 1969) tillhör en generation fotografer som kraftigt ifrågasatt subjektet, men som ändå flitigt använt det subjektiva uttrycket. I sökandet efter nya konstnärliga vägar offras ofta den personliga avsändarrollen, vilket kan resultera i en kylig anonymitet. Räddningen ur detta ser jag i det ärliga uppsåtet och inte som ofta påstås i begreppet "attityd".
     Om man jämför förhållningssättet hos två av Engström närstående fotografer som Anders Petersen (som haft Engström som assistent) och Tuija Lindström (som var Engströms professor) så ser man mellan vilka starka viljor Engström hamnat. I Petersens fall är stilen otvetydig, medan den i Lindströms fall är underordnad sammanhanget. Ändå är dessa båda konstnärers uttryck mycket särpräglade, om man ser till hela deras produktion.

Det är framför allt med den senares förhållningssätt som JH Engström arbetar. Han ser till helheten snarare än till det enskilda verket, och tillåter sig väldiga kast i nivå och stil. Vissa verk har en tydlig snapshotestetik, medan andra ser noggrant komponerade ut. I några fall väger bilden över mot impressionen och färgerna tillåts få ett egenvärde. I andra fall är det svartvita dokumentärfotot inte långt borta. Genomgående är dock ett subjektivt uttryck, bland annat genom användandet av oskärpa och felexponering. Detta förskjuter fotografierna mot det känslomässiga, vilket skapar en intressant överbryggning till det unga samtida måleriet.

Stockholm 2005-11-24 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Trying to Dance" © JH Engström


Utställningsvy från Milliken Gallery


"Trying to Dance" © JH Engström

   
Milliken | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: