www.omkonst.com:
Subjektiviteten som verktyg
Gittan Jönsson, Konstnärshuset, Ateljén 13/1 - 13/2. Linda Nykopp, Studio 44, 15/1 - 30/1 2005
Text: Leif Mattsson

En öppenhet inför det subjektiva seendet och en påtaglig experimentlusta är det som förenar Gittan Jönssons och Linda Nykopps måleri. Det är två utställningar med två skilda temperament men med en gemensam målerisk grundsyn.

skriv ut denna text

Gittan Jönsson (f. 1948) visar en outsinlig och närmast rastlös experimentlusta i sin nya målningssvit, bestående av fyrtiotvå små kvadratiska pannåer. Det lilla formatet ger henne friheten att jobba snabbt och med en ständigt varierad tonbild. De musikaliskt vindlande penselstråken skapar ett rytmiskt ostinato som bakgrund för den nitiska lilla dammsugerskan - denna stiliserade ikon som ursprungligen var en reklambild från 50-talet. I Jönssons fall transformeras den till en symbol som snarast är ursprungsbildens motsats. Städerskan konfronteras med motorcykelgäng, seriefiguren Bamse, B52-plan, pansarvagnar, Picassofigurer och andra referenser från historien. Hon får till och med dammsuga runt KG Nilsons berömda hus och möta Gittan Jönssons egen "Diskkasterskan". De rumsliga begränsningarna är nedtonade och dagdrömmens frihet inträder.

Där uppstår det märkvärdiga, när associationerna tillåts verka i en värld som är samtidig med seendets värld, men ändå helt frikopplad från denna. Inget absolut samband uppstår då mellan det man ser och det man känner. Ändå blir den sammantagna upplevelsen förhöjd. I Gittan Jönssons fall inträder just denna känsla av oberoende simultanverkan mellan associationerna och det registrerande seendet.

Linda Nykopp (f. 1967) söker återskapa förnimmelsen av en roterande rörelse sedd i första person, liknande det som uppstår vid användandet av en "subjektiv kamera". Karusellfärder med den då treåriga dottern har fått bli utgångspunkten för bildsviten, där Nykopp experimenterar med rörelsens synliggjorda tecken. Hennes band av glimmande klargula lyktor som deformerats av rotationens kraft, ger en tydlig förmedling av karusellåkandet. Likt futuristerna från tidigt nittonhundratal ger Nykopp färgen och formen uppdraget att skildra något av det svåraste som finns - nämligen tiden. Den existerar ju inte i ett enskilt ögonblick. Endast minnet och jämförelsen med tidigare ögonblick kan ge vårt medvetande en sammansatt bild av ett tidsförlopp. Inte heller är kamerans oskärpa något som kan hjälpa oss förstå tiden och därmed rörelsen. Den suddighet som dess bilder ger är inte desamma som våra ögon inhämtar. Vad Linda Nykopp istället gör är att lita till blickens hågkomster av rörelsens synliga tecken och låta formernas repetitiva verkan på ett poetiskt sätt återskapa känslan av själva rotationen.

Stockholm 2005-01-20 © Leif Mattsson

Konstnärshuset | Studio 44 | Omkonsts startsida


 


 

 

 
Tre bilder ur sviten "Dammsugerskans fyrtiotvå uppdrag" © Gittan Jönsson


"KARUSELL - I skymningen 2" © Linda Nykopp