www.omkonst.com:
Jag skrattar mig blind
Christoffer Paues, "Jag rider på höga hästar jag skrattar mig blind" Galleri Mejan 1/10 - 12/10 2005
Text: Leif Mattsson

I teologiska sammanhang används ibland begreppet hierarkisk kommunikation, i betydelsen att kontakten med gud sker genom ombud. Den ickehierarkiska kommunikationen skulle i så fall vara mer direkt och jämlik, om inte helt på lika villkor så åtminstone utan tankarnas översättningsbrus.

skriv ut denna text

Christoffer Paues examensutställning på Galleri Mejan (Skeppsholmen) kan i analogi med ovanstående tankar sägas vara ickehierarkiskt kommunikativ. De "gudar" Paues refererar till i utställningskatalogen är alla jämbördiga medmänniskor som lånar sina rader till Paues textsamplingar. I kombination med konstnärens aforistiskt kärnfulla språk skapas ett flöde som endast bryts av läsarens sökande i notapparaten. Citat av Lars Norén blandas med textfragment av Anders Olsson, Jean-Paul Sartre, Kjell Johansson, Marguerite Duras, Bodil Malmsten och Gunnar Ekelöf, för att nämna några.
     Katalogen bör enligt konstnären ses som en del av utställningen och som sådan är den en lågmäld och förhoppningsfull ledsagare. Paues slår där an en poetisk ton som sprider sig till hela utställningen.

Till skillnad mot i katalogen används i bilderna dels symboler (ombud) och dels igenkänning (direkt tilltal). Detta är kanske inte så tydligt i teckningarna men i målningarna är distanseringen uppenbar. Fältet lämnas där öppet för en likartad samplingsteknik som i katalogtexten.
     Ett dekorativt femtiotalsmönster kan möta en tillskrynklad tygtrasa, som även kan tolkas som ett rökmoln. Hjälmförsedda pyjamaskrigare kan utföra sina StarWars-liknande låtsasslagsmål, samtidigt som vita snöflingscirklar gradvis upplöser bildytan. Betydelsenivåerna skiftar, liksom tankens rebustydande associationslingor.
     I teckningarna däremot blir ibland de förutbestämda uttrycken en försvårande faktor för självständigheten. Närheten till de fotografiska förlagorna kan också bli väl påtaglig. Man kan å andra sidan se dessa teckningar som ett slags anspråkslösa dagboksanteckningar, som verkar som ögonblicksfångade motpoler till de mer komplexa målningarna.

Stockholm 2005-10-07 © Leif Mattsson


 


 

 

 


© Christoffer Paues

 


© Christoffer Paues

   
Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: