www.omkonst.com:
Bild av bild
Anita Malmqvist på Galleri Hjärnstorm, Hans Lif på Galleri Gröna Paletten 2005
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Anita Malmqvist t.o.m. 15/10 på Galleri Hjärnstorm

Tänk på forna tiders berättare som traderade släktenas berättelser och äventyr från generation till generation. Stormar, oväder, krig och katastrofer utmejslades konstfullt och någonstans bevarades en gnutta sanning. Anita Malmqvist datorbearbetade fotografier från den utplånande smålandsorkanen i vintras verkar ta fasta på den fabulerande traditionen i de verkliga händelsernas utkanter. "Rotvältorna låg så tätt att de formerade sig till ett paraderande fält av gravstenar", skulle man kunna tänka sig som målande beskrivning till ett av verken. I ett annat verk avbildas det lilla huset med ett uppgivet uttryck i de håglösa fönstren med en röd gräsklippare piggt bjäbbande i förgrunden. De står där övergivna mitt bland den omkullvräkta skogen. Den metaforiskt inspirerade berättartekniken Agneta Malmqvist använder känns mycket utvecklingsbar, där hon bland annat låter tekniken hjälpa till att förbättra och putsa på historien. Överdrifterna hjälper till att tydliggöra och förstärka förmaningen åt framtiden. Något man med förtjänst kan göra inom konstens domän.

Hans Lif t.o.m. 13/10 på Galleri Gröna Paletten

Man kan sällan besöka en målarateljé eller ett konstnärshem utan att se den bastanta traven eller översållade väggen med konstvykort. Dessa är för många en av de käraste vägarna till inspiration och utveckling, i synnerhet som man oftast inte haft råd att fylla bokhyllan med alla favoriter. Hans Lif återvänder till denna ursprungskälla och skapar stillebenuppställningar ur traditionen med hjälp av den. Den reproducerade konsten riggas i den trånga sommarateljén och samsas med sommarvistets andra redskap. Det uppstår ett märkligt samtal då de upphöjda mästerverken parkeras på huggkubben, cykelsadeln eller i kakskålen. I "Giacometti på grillen" fortplantas figurens långsmalt styltande gång i grillgallrets sotigt flottiga gallergärd. Åt Chardins koncentrerat kortspelande gosse ges tanken tyngd med hjälp av ett kraftigt hugg av yxan för att fästa i kubben. Leken mellan bild, avbild och bild av bild sätter skapandets mer "verklighetsknutna" uppgifter ur spel och ger annorlunda för tanken expanderande sammanhang.

Stockholm 2005-10-01 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Utan titel " © Anita Malmqvist 2005

 

 

 

 


"Giacometti på grillen " © Hans Lif

   
Galleri Hjärnstorm | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: