www.omkonst.com:
Mediet är budskapet
Matthias van Arkel, Galerie Aronowitsch 12/1 - 8/2 2006
Text: Leif Mattsson

Matthias van Arkel återkommer inom endast två år med en ny utställning, denna gång med ett antal objekt gjutna i silikongummi. Utställningen har undertiteln "For you Dad" som ett hommage till den bortgångne fadern.

skriv ut denna text
     

På Matthias van Arkels förra utställning (mars 2004) var det den flödande oljefärgen som dominerade. Genom att pressa färg mellan två glasskivor, skapades intressanta koloristiska färgspel, vilka presenterades som spegelvända diptyker. Den gången visade han också ett enstaka exempel på gummitryck, där han pressat samman infärgad silikonmassa till en tjock gummipannå.

Den nu aktuella utställningen tar vid där den förra slutade och presenterar nästan uteslutande verk i pressat silikongummi. Det är märkvärdigt hur ett till namnet så syntetiskt ljudande material kan bli så taktilt och beröringsinbjudande. Det är mycket svårt att avhålla sig från att stryka med fingrarna längs de ömsom skrovliga och ömsom släta gummiytorna. Och för ovanlighetens skull (på konstutställningar) tål materialet denna närgångna behandling. Silikongummit är stryktåligt, och mycket massivt när det sammanpressas i så tjocka stycken som här.

Matthias van Arkel har alltså valt ett mycket handfast material, som inte är direkt konstnärligt belastat. Ändå refererar verken klart till konsthistorien. Tankarna leds till både den abstrakta expressionismens figurationer och popkonstens användande av konsumtionssamhällets "ofina" material. Kopplingen är också stark, medvetet eller ej, till den materialfetischism som mynnar ur Josephs Beuys verk, liksom till tesen om mediet som verkets budskap (The media is the message).

Det är naturligtvis en inte helt ofarlig väg som Matthias van Arkel slagit in på, med en så stor konstnärlig fokusering på materialet. Men jag ser ändå en strävan som blickar bortom detta - mot en förlösning av den abstrakta ikonografin och mot en starkt förmedlad taktilitet. Jag fascineras också av variationen i uttrycket hos de olika verken, tvärt emot den förutfattade bilden av ett stelt och enformigt material. Den teknik som delvis riskerar att förgöra "bilden i bilden" blir således den räddande utvägen, eftersom van Arkel så konsekvent söker efter skiftande uttryck i det så påtagligt motsträviga silikonet.

Stockholm 2006-01-17 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Wet Clothes" silikongummi © Matthias van Arkel"Cube with legs" och "Cube" © Matthias van Arkel

   
Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: