www.omkonst.com:
Fotografisk fragilitet
Finsk samtidskonst, "Fragile", Konstnärshuset, 4/3– 2/4, 2006
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
     

Finsk samtidskonst har med återkommande regelbundenhet spelat en roll på den svenska konstscenen. Under åttiotalet var det av naturliga skäl framför allt målare, som exempelvis Marika Mäkelä, som lanserades. Under senare tid har landsgränserna alltmer suddats ut i takt med den ökade internationaliseringen av konstmarknaden. Dessutom har uttryck som för ett trettiotal år sedan ansågs stå utanför bildkonsten, som exempelvis foto och film, kommit att hamna i mittfåran. Och visst har vi sett flera intressanta presentationer av finsk fotografi i Sverige. Utställningen "Personligt" på Kulturhuset och "The Helsinki School" på CFF (2005) är två lysande exempel.

På konstnärshuset visas nu en omfattande utställning med finsk samtidskonst, presenterad av Nordiska Konstförbundet i Finland. I vad mån urvalet är representativt för den finska samtidskonsten idag, skall jag låta vara osagt. Klart är dock att det fotografiska inslaget är påtagligt, med intressanta verk av exempelvis Iina Virkii, Aino Louhi och Sari Vennola.
     Bland installationsverken kan nämnas Johanna Ilvessalos "Minnenas hus" som tar hela ateljén i anspråk, högst upp i Konstnärshuset. Detta är ett verk som är både koncentrerat i sin framtoning och konsekvent i sitt utförande. Här ges själva tiden huvudrollen som ett cirkulärt strömmande vattenflöde.
     Måleriet kommer dock lite i skymundan på denna presentation. Inte på grund av placeringen, men väl av den hårda konkurrensen från framför allt de fotobaserade verken. Det är dock inget fel på ambitionerna, även om de allra senaste figurativa trenderna inom det internationella måleriet endast marginellt finns representerade. Troligen beror detta mer på urvalet än på avsaknaden av intressanta målare i Finland. Carnegiepriset år 2004 till finskan Nina Roos talar ju också sitt tydliga språk.

Deltagande konstnärer: Johanna llvessalo, Hanna Jaanisoo, Päsvi Mantere, Kari Södö, Kyllikki Haavisto, Pia Hentunen, Tiina Mieionen, Susanna Nevado, Markku Rantala, Sara Toivonen Iina Virkki, Aino Louhi, Sari Vennola, Heidi Romo, Lars Holmström

Stockholm 2006-03-06 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Hippokrates ed" © Iina Virkii och Aino Louhi


"Minnenas hus " © Johanna Ilvessalo


Ur serien "Stunden för evigheten" © Sari Vennola

   
Konstnärshuset | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: