www.omkonst.com:
Attraktion och utmaning
Elli Hemberg/Jacob Dahlgren, Skövde konsthall, 17/6 - 27/8 2006
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text

Mellan 17 juni - 27 augusti visas en utställning med Elli Hembergs skulpturmodeller och Jacob Dahlgrens fotografier på Skövde Konsthall. En av Elli Hembergs mer kända arbeten är den stora vita skulpturen ”fjärilen” som står placerad i Rålambshovsparken i Stockholm.

Efter att ha gått Carl Wilhelmsons målarskola under tjugotalet och arbetat med traditionellt valörmåleri, börjar Elli Hemberg under senare delen av fyrtiotalet alltmer intressera sig för proportioner, måttenheter och symmetri. Hon påbörjar ett konstnärligt utbyte med konkretisten Otto G. Carlsund och övergår nästan helt till att arbeta skulpturalt.
      Sinnligheten i Elli Hembergs konst kommer till stor del ur den harmoni och skönhet som uppstår till följd av att skulpturerna är konstruerade enligt ett särskilt måttsystem. Modellernas och skulpturernas olika delar - betongblocken, plåtskivorna och kartongbitarna - utger sig inte för att representera något annat än vad de är – funktionella markeringar avsedda att representera olika plan vilka tillsammans beskriver en varierad och formmässigt intressant rymd.

Sedan början av 2000-talet har Jacob Dahlgren gjort sig känd som en samlare och sammanställare av färgränder, rutor och betecknande färgkombinationer; ofta med en inriktning som citerar och problematiserar form- och färgspråket inom konstriktningar som suprematism, kubism och konkretism.
      Ställda mot varandra i utställningen i Skövde Konsthall fungerar Elli Hembergs skulpturer och Jacob Dahlbergs färgladdade fotografier som oppositionella ytterligheter vilka attraherar och utmanar varandra. Hembergs autonoma modernism är en utmärkt fond för Dahlgrens samplande av färgsignalsystem, ljusskyltar och grafiska mönster. Med en ryggmärgsreaktion som liknar biets eller fjärilens söker han sig till de pockande, oemotståndliga färgerna och gör dem till en del av sitt eget projekt.
      Samtidigt – omringad av Dahlbergs färgfrossa framstår plötsligt Hembergs konkretistiska stramhet som fullt logisk – en minutiöst utformad kungslinjal att hålla sig i när nutidskonsten lånar palett ifrån kommersialism och skräpkultur. Två obönhörligt konsekventa konstnärskap - gå och se den här utställningen!

Stockholm 2006-06-28 © Björn Larsson


 


 

 

 


© Elli Hemberg


© Jacob Dahlgren (Bilderna är beskurna)


© Elli Hemberg

   
Skövde konsthall | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):  
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: