www.omkonst.com:
Områden lämpliga för nystarter
Pia Isaksson , Galleri Mors Mössa, Göteborg, 5/1 - 29/1 2006
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text
     

På Galleri Mors Mössa i Göteborg genomför Pia Isaksson sin första separatutställning i Sverige med en serie fotografier av unga kvinnor som agerar i historiskt och symboliskt belastade miljöer.

I sin koncentrerade inåtvändhet beskriver bilderna en slags privat experimentell situationism* som i det yttre påminner om fri- eller konstdans. Djurhuvuden, hopprep, flickklänningar, speglar och arrangerade textilier fungerar som ingång till nya identiteter. Konstnärens modeller markerar en ivrigt väntande närvaro genomströmmad av rödvarmt ljus.

Men de symboliskt färgade aktiviteterna har i egentlig mening ganska lite med dansskapande att göra och aktörernas gester och åtbörder betecknar mer ett slags kontemplativt sökande efter bärande fundament, hållfasta nollägen och områden lämpliga för nystarter; om man så vill en slags inkännande manifestationer för nya estetiska erövringar och ställningstaganden.

De improviserade uppställningarna, utspelen, poserna och pauserna markerar erfarenheter ur bildkonstens referensbanker. Men andra konstarter och deras representanter – som koreografen Anne Teresa De Keersmaeker och modeskaparen Vivienne Westwood – kastar en släpskugga över arrangemangen.

Stockholm 2006-01-10 © Björn Larsson

* jfr situationister

 


 


 

 

 


© Pia Isaksson 2006


© Pia Isaksson 2006

   
Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: