www.omkonst.com:
Ett post-ironiskt tilltal
Richard Johansson, Galleri Magnus Karlsson, 16/2 - 18/3, 2006
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text
   

Richard Johanssons skulpturer beskriver människors villkor i en tid av förändringar. Bjärt bemålade, och med en robusthet som hämtad ur folkkonstens repertoar, påminner de ibland om sjöfartsmuseernas galjonsfigurer och medeltida kyrkoskulptur; ett slags beläten för kontemplationer om tid och öde. I den plastiska bearbetningen, och den högblanka ytan, finns också en påverkan från anglosaxisk tradition, med referenser till populärkultur och ett post-ironiskt tilltal med ursprung bland annat i Jeff Koons arbeten.

Ibland utgår Johansson ifrån historiska sammanhang och föremål: släktträd, antavlor, brudkistor och fartygsporträtt. Påmålade och omskapade av konstnären får de äldre objekten nya narrativa och rumsliga betydelser; ibland med anakronistiska övertoner.

Skulpturer som "The Parrot-girl", "Supplier to the court", "Mutti" och "Magisk syster" strävar efter urbildens slagkraft. Men trots den ibland atavistiska framställningen, och figurernas ikonliknande slutenhet, finns en ödmjuk närvaro i gestaltningen, som gör att det personliga ödet fortfarande känns närvarande och övertygande.

Stockholm 2006-03-06 © Björn Larsson


 


 

 

 


Vy från utställningen på Galleri Magnus Karlsson © Richard Johansson


"Kommande attraktion" © Richard Johansson

Galleri Magnus Karlsson | Omkonsts startsida    

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: