www.omkonst.com:
White Light - Skuggor och Hemligheter
Ida Lorentzen, Millesgården, 26/8 - 15/10 2006
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text

Sedan mer än trettio år har den norsk-amerikanska målaren Ida Lorentzen ägnat sig åt avbildningar av rum och interiörer, och med hjälp av ett noggrant och inkännande valörmåleri visat att till synes prosaiska vardagsmiljöer i själva verket kan vara de intressantaste – för den som ger sig tid att titta efter ordentligt och kan se vardagens skuggor och ljus. Den danske målaren Vilhelm Hammershöi har ofta nämnts som en av de viktigare förebilderna.

Under senare år har konstnären också utvecklat ett färg- och formspråk som är mer reducerat och avskalat, och i den nya utställningen "White Light" på Millesgården närmar sig Ida Lorentzen stolarna, pallarna, borden, och de obearbetade uppspända målardukarna som står lutade mot någon av dessa möbler, med en intrikat inzoomande rörelse.
     Det nya perspektivet förändrar verkligen innebörden i Lorentzens målningar. Enskilda objekt tillmäts större betydelse samtidigt som de fantasieggande rumslandskapen, med sina skymda hörn, filer av rum och volymbeskrivande ljusinfall till stor del hamnar utanför "mise en scène".
Interiörernas innevånare blir på så vis huvudaktörer, och väggar, golv, dörröppningar och fönster, som tidigare i högsta grad varit delar av kompositionerna, förvandlas till de sceniska händelsernas fondkulisser. 

Som ett resultat av en modernistisk angreppsvinkel är det konstnärligt konsekvent att, som Lorentzen gör, förenkla och decimera färger och skala bort detaljer tills dess att målningarna knappt innehåller mer än en antydd rumslighet, en kvardröjande möbel och dess skugga. Men som konstupplevelse blir det mer tveksamt. Den rumsligt kalejdoskopiska rörelsen avstannar och något teatralt uppstår när de enkla vardagsföremålen blir ensamma på scenen och tvingas ikläda sig en betydelsebärande roll de inte riktigt förmår bära.

Ida Lorentzons målade installationer har en koncentration och närvaro som fascinerar och målningen "Reflections and Possibilities" är en skönhetsupplevelse. Som helhet är utställningen däremot inte lika stark. Utan intressanta rumsligheter går det förtrollande nordiska ljuset inte riktigt att känna igen, och utan skuggor och hemligheter kan den spännande resan genom det undermedvetnas landskap inte påbörjas.

Stockholm 2006-08-30 © Björn Larsson


 


 

 

 


"Reflections and Possibilities" 2005, 138 x 168 cm
© Ida Lorentzen

 


"Secrets and Shadows 1" 2005, 168 x 138 cm
© Ida Lorentzen

   
Millesgården | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):  
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: