www.omkonst.com:
Den ursprungliga planen
Jörgen Melanton, Galleri Lars Bohman, 23/2 – 26/3, 2006
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
     

Jörgen Melanton målar med skärpa och noggrannhet av ett stycke utvald verklighet. Motiven kan vara spelplaner till sällskapsspel, kort eller delar av kartonger. Underlaget är oftast fast, i form av en träskiva. Färgen är tempera och vinyl eller egenhändiga blandningar av pigment och vinylmedium. Den bearbetas sedan i lager på lager, slipas bort och tvättas ur och luckras upp med hjälp av lösningsmedel.
     Omtagningarna och den omilda patineringen ger ytan ett sällsamt skimmer och förser den med taktila egenskaper som påminner om sliten cellulosakartong laminerad med solblekta tryck. Spelplanerna vittnar härigenom om ett träget användande av pjäser och tärningar samt tillhörande frustration och vinnarglädje. De fångar även doften av säsongsvis tillförd fukt som lagringen i källaren, vindsförrådet eller sommarvistets bortglömda hörn givit upphov.

Det som förrycker föreställningen är de uppförstorade formaten och perspektivet. Spelplanerna lodrätt placerade på väggen blir obrukbara för sitt ändamål och storlekarna lotsar oss ur föreställningen om att vi står inför ett stycke verklighet. Jörgen Melanton ställer oss inför ett ytmässigt formspel som å ena sidan för tankarna till abstrakta mönster i mattor och dekorativa textilier, å den andra till kryptiskt formaliserade kartor med dolda budskap. Han kallar på uppmärksamhet och åkallar vår fantasi på ett för konsten typiskt motsägelsefullt vis. Innehållet eller berättelsen måste vi själva tillföra och tro på under det att vi speglar oss i verken. Någon annan verklighet finns inte att söka. Man får låta tanken vandra i spår som momentant plöjer sig själva.
     Möjligen vill Melanton skicka ut oss på resor mellan öst och väst med myrstacksperspektivet påslaget och siktet inställt på invanda fördomar som påverkar vår bild av världen. Men det kan lika gärna handla om den enskildes sökande efter de andras liv och erfarenheter, bland spåren och resterna som lämnats kvar.

Stockholm 2006-02-27 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Genvägar till 60" 122x122 cm © Jörgen Melanton


"Vit spelplan på vit botten " 122x122 cm © Jörgen Melanton

   
Galleri Lars Bohman | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: