www.omkonst.com:
Förstörande på Lunds konsthall
Gustav Metzger, verk, Lunds konsthall, 20/5 – 27/8 2006
Text: Nicolas Hansson

Gustav Metzgers autodestruktiva konst föddes på 60-talet hand i hand med den tidens växande politiska aktivism, men det finns också tydliga spår av fluxus och situationism. Metzgers konstnärskap är lika angeläget idag som för 40 år sedan.

"Karbe" 2006 © Gustav Metzger

Det finns flera anledningar till Metzgers aktualitet. Dels är det i mångt och mycket samma frågor på agendan, människans destruktiva tendenser och samhällsutvecklingen upprepar sig ständigt. Dels tycker jag mig också finna en konstnär som pragmatiskt utgår ifrån sin egen oro snarare än en vedertagen tes. Det gör honom tidlös och äkta i en tid där den politiska konsten ofta är sönderanalyserad och alltför teoretiskt nedtyngd redan på skrivbordsstadiet.

Lunds konsthall visar en utmärkt mix av äldre och nyare arbeten. Verket "Karba" (2006) som redan var påtänkt för 30 år sedan genomförs för första gången utomhus i konsthallens atrium. Installationen består av tre bilar vars avgaser leds i kanaler och samlas upp i en stor plastkub.
      En annan variant av Metzgers avgaskonst "Stockholm June" finns presenterad som modell, och var påtänkt för FN:s miljökonferens 1972. Den består av 120 bilar inuti en plastkub med motorerna påslagna, vilket till slut leder till överhettning och explosioner. Överlag fungerar modellerna i utställningen överraskande bra. De känns koncisa och inte så torftigt akademiska. Att därefter plötsligt i en monter finna en bit frigolit med titeln "Après Paolozzi PN 004886402" (1997), är humor och lek med associationer, men det är också ett stycke konst med geometriska och djuplodande dimensioner.

Walter Benjamin är en nyckelfigur i Gustav Metzgers konstnärskap. Installationen "Eichmann och ängeln" (2005) är ett exempel på det. Det är ett sammansatt verk som utgörs av en exakt kopia på den vita glasbur som krigsförbrytaren Adolf Eichmann satt i under rättegången 1962. I anslutning till den finns ett rullband där man uppmanas att lägga en bit tidningspapper som därefter transporteras vidare till en "historisk" skräphög. Historiens ängel finns beskriven i Walter Benjamins essä. Ängeln är vittne till ständigt hopande katastrofer. En oavbruten storm blåser från paradiset vars kraft ständigt driver och betvingar ängeln med ryggen in i framtiden, alltmedan ruinhögen framför honom växer. Metzger uttrycker i verket sina våndor rörande mänskligheten, omsluten och beroende av en allenarådande destruktiv kultur. Utmärkande för Metzger är just den sammansatta dialogen mellan historia och samtid, mellan tid och rum.

I verket "In Memoriam" (2006) som består av en samling stora lådor, bearbetar han med effekt och affekt Walter Benjamins flykt undan nazisterna. Inne i tullhuset i Port Bou vid spansk-franska gränsen begår Benjamin självmord, när han förstår att han har blivit förrådd och ska överlämnas till Gestapo. Metzger har i detta verk lyckats skapa motsägelsefulla gestaltningar som både utmanar och oroar.
      "Historic Photographs" är en serie med mer eller mindre kända fotografier. Motiven är från nazistiska övergrepp och andra historiska oförrätter. De är kraftigt uppförstorade och medvetet svårttillgängligt uppsatta för betraktaren. Ett fotografi är till och med dolt bakom en tegelmur medan ett annat skyls av ett plasttäcke på golvet. Styrkan ligger i att verken förhåller sig neutrala till betraktaren utan att vara insmickrande.

Att se Metzgers utställning är på många sätt en smärtsam upplevelse. Man konfronteras med sin självbild, sitt släkte och människans destruktiva samtidshistoria. Trots det utstrålar Metzgers konstnärskap kraft, mod och empati. Det är i sådana här sammanhang man blir lycklig inombords av att det fortfarande finns konstnärer som Gustav Metzger.

Malmö 2006-06-17 © Nicolas Hansson

Lunds konsthall | Omkonsts startsida


KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen:

      
skriv ut denna text