www.omkonst.com:
Rannsakad självbild
Johan Scott, Galleri Olsson, 20/4– 21/5, 2006
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
     

Caravaggios målning "Narkissos", som det fortfarande råder en viss osäkerhet om äkthetsvärdet på, har varit utgångspunkten för Johan Scotts fyra bilder på Galleri Olsson. Dessa presenteras som fyra stationer, på var sin vägg, och med en kronologi som både förvillar och förleder.

Narkissosmyten handlar, som bekant, om förälskelsen i självbilden och är i Caravaggios version en, för honom, ovanligt ren och avskalad målning. Den är dessutom, vad huvudpersonen beträffar, en närapå exakt, men spegelvänd, kopia av målningen "The Conversion of St Paul". Båda anses målade kring år 1600. Men äktheten på "Narkissos" har ifrågasatts just på grund av bildens rena och enkla ytbehandling.
     Johan Scott tar spjärn emot denna enkelhet i Caravaggios "Narkissos" i sina fyra kommenterande målningar. I ytor där Caravaggio beskriver måleriska pauser och stillhet, låter Scott penseln vandra rytmiskt och hypnotiskt. Och den plastiska formen hos Caravaggio blir hos Scott till ornamentik och ytbeskrivningar.
     Naturligtvis förklaras de båda konstnärernas olika förhållningsätt delvis av den tid som skiljer verken åt, men inte helt. En tydlig skillnad kan man ana i inställningen till själva Narkissosmyten. Exempelvis får den retfullt undflyende spegelbilden i Caravaggios skildring hos Scott inte den grad av hypnotisk kraft som skulle kunna förklara ynglingens förälskelse. När speglingen endast blir till en ytmässig reflektion avtar den suggestiva verkan och därmed mytens inneboende mysterium.

Jag väljer därför att delvis bortse från den mytologiska bakgrunden till de nya målningarna och ser dem hellre som fyra stationer, samtidigt pekande både framåt och bakåt i tiden. Men också som ett rannsakande av självbilden för en målare som under alla år envetet hållit fast vid respekten för målningens tvådimensionella yta och penselns musikaliska vandring.
     Helt säkert skulle Narkissosmyten kunnat skildrats annorlunda av en mer "orent" syftande målare, men det intressanta är ändå att Scott söker utveckla och omvärdera sina arbetsinstrument och metoder, samtidigt som han utmanar vår (och sin egen) bild av hur en Scott-målning bör se ut.     

Stockholm 2006-04-26 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Narkissos, första", olja på duk, 113x95 cm, 2006
© Johan Scott


"Narkissos, första", olja på duk, 113x95 cm, 2006
© Johan Scott

   
Galleri Olsson | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: