www.omkonst.com:
Vilken skall bort
Lars Siltberg, Milliken Gallery, 16/3 – 29/4 2006
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
     

Lars Siltberg presenterar en videoinstallation i fyra delar. Sammanställningen påminner om associationsleken där fyra föremål ska reduceras till tre och den som avviker ska bort. Urvalet kan i leken ofta göras ur flera aspekter; minns Magnus och Brasses barnprogram "Fem myror är fler än fyra elefanter".
     I den första videosekvensen "Skin Scan" låter Siltberg kameran svepa närgånget ur ett ovanifrånperspektiv över naken hud. Det blir uppenbart hur lite man annars uppmärksammar hudens mångskiftande karaktär. Språket för lekmannen är påfallande ordfattigt när det kommer till att fånga dessa kvaliteter. Antagligen för att man till vardags har lika lite användning för det som för den ordrikedom eskimåerna excellerar i när det gäller att beskriva snö. Det förryckta perspektivet ger en påtvingad tystnad. Det blir snart tydligt att man även sätts ur spel av andra skäl. Efter att ha följt panoreringen över skiftande grovlekar på porer, hårstrån och födelsemärken blir det tydligt att kroppen som beskrivs och dess pulserande innehåll inte har någon motsvarighet i verkligheten.

Nästa verk som man möts av, "Single Head", har försänkts ned under golvytan och visar hur ett manshuvud utan kropp försöker att med käkarnas hjälp förflytta sig på marken, i evighet likt Sisyfos.
     I samma mörklagda rum projiceras det tredje verket "Ambidextrous Performance", som föreställer konstnären som skriver med båda händerna och båda fötterna samtidigt på en kroppsstor griffeltavla, sittande på en pall. Bokstäver eller tecken växer mödosamt fram till synes utan mening. Den som provat att teckna med "fel" hand eller med båda samtidigt har säkert lagt märke till hur aktiviteten väcker andra rum till liv i hjärnan. Siltbergs mer komplexa variant borde kunna leda till att man övergår i ett rent meditativt tillstånd utanför orden.
    Slutligen har den fjärde sekvensen "Bowels Fontain" gömts längst in i en skrubb. Där leker Siltberg med en känd scen ur filmrysaren "Alien".
     Jag hoppas att skrivövningen "Ambidextrous Performance" inte är trickfilmad och väljer därför den som avvikare i sammanhanget. I så fall är den ett exempel på hur fantasteriet och den surrealistiska tonen kan växa fram ur en god idé med enkla medel.

Stockholm 2006-03-29 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Singel Head" SD video, 2006 © Lars Siltberg


"Skin Scan " HD video, 2006 © Lars Siltberg


"Ambidextrous Performance" HD video, 2006 © Lars Siltberg

   
Milliken | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: