www.omkonst.com:
A Swiftly Tilting Planet
Sarah Sze, "A Swiftly Tilting Planet", Malmö Konsthall, 2/12 2006 - 18/2 2007  
Text: Nicolas Hansson

skriv ut denna text

Malmö Konsthall siktar högt när man bjuder in amerikanska Sara Sze till hennes första separata framträdande i Norden. Den 37-åriga amerikanskan har redan hunnit delta i Whitneybiennalen, PS1, Venedigbiennalen och haft större separatutställningar i Paris, London och Chicago.

Installationen ”A Swiftly Tilting Planet” är ett platsspecifikt nätverk av olika enheter
sammanbundna med varandra genom förgreningar och förlängningar på konsthallens väldiga golv.
Det är mixed media i ordets rätta bemärkelse. Differentierade material- och färgskalor skapar en smått manisk sammansättning där till och med detaljerna har detaljer. Här finns det mesta: grenar, ställningar, slangar, gräs, askar, papper, verktyg, garnstumpar, radergummi, väv, knappar, cellplast, färgprover och mycket mer därtill.
      I mikroperspektivet finner man små säregna företeelser som till exempel ett litet nät av bivax i papper hängandes runt en läslampa. Den stora bastmattan innanför konsthallens entré har fått ett tillägg av utskurna bitar från en annan likadan matta, och skapar på så sätt ett fyndigt gränsland mellan konstverk och vardagsföremål.
      Installationen som helhet livnär sig på åskådarens hänförelse och förhoppningar. Spänningen som finns i luften är resultatet av ett fragilt och överväldigande möte mellan människa och konstruktion.
Hela den vidsträckta installationen tycks utföra någon form av arbete som uttrycker både fart och långsamhet. Desintegration och samhörighet. Motsatsförhållandena är engagerande och medryckande.

Det finns uppenbara beröringspunkter med konstruktivistiska pionjärer som Tatlin och man hittar oskyldiga flirtar med Moholy-Nagy och kanske en och annan flyktig impuls från Tinguely. Men Sze är snarare scenograf när hon ger rummet prioritet och inte enbart skapar en installation, utan också många spår som leder överallt och ingenstans.  Att resultatet inte har någon tydlig kurs eller poäng uttrycker en sorts sinnebild av vår värld och tillvaro. Det är ett mångskiftande och generöst verk, i takt med samtidens paradoxer. ”A Swiftly Tilting Planet” är en mäktig och smått fantastisk skapelse som jag för min del kommer att försöka hälsa på flera gånger fram tills i februari nästa år.

Stockholm 2006-12-13 © Nicolas Hansson


 


 

 

 


© Sarah Sze


© Sarah Sze


© Sarah Sze

   
Malmö Konsthall | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln till redaktionen: