www.omkonst.com:
Ny alternativ konstscen
"Förhållanden", Tegen 2 (Bjurholmsgatan 9b, Stockholm) 28/9 - 18/10 2006
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Exponeringsytor i det offentliga rummet är inget som självklart erbjuds konstnärer, varken i Sverige eller utomlands. Överallt måste dessa erövras, om och om igen. Konstnärerna har inget för att förhoppningsfullt invänta generösa utställningserbjudanden, särskilt inte om deras konst ligger utanför den kommersiella huvudfåran.

För konstnärerna Gunilla Sköld Feiler och Dror Feiler står det klart att de traditionella utställningsytorna inte kan tillfredställa deras konstnärliga krav och ambitioner. En naturlig reaktion för dem skulle då kunna vara att acceptera situationen och omdefiniera sina mål och metoder.
     Det är dock inget som paret Feiler finner intressant. Istället har de valt att starta en ny projektplats, Tegen 2, med syfte att ebjuda konstnärer möjligheter att verka vid sidan om - men inte nödvändigtvis i opposition mot - den traditionella konstscenen. Mot bakgrund av Feilers tidigare konstnärliga verksamhet kan man kan nog förvänta sig en inriktning mot relationell och politiskt orienterad konst på den nya mötesplatsen. Viktig är också den ickekommersiella profilen, betonar Gunilla Sköld Feiler. Inget finns således att köpa direkt på "galleriet", och lokalhyran står de än så länge själva för.

"Förhållanden" heter öppningsutställningen, som innehåller verk av sju konstnärspar: Gustavo Aguerre & Ingrid Falk, Cecilia Parsberg & Ana Valdes, Nils Claesson & Dmitri Plax, Leif Elggren & Kent Tankred, Bigert & Bergström, Simon Häggblom & Karin Lind samt Gunilla Sköld Feiler & Dror Feiler.
     En lite skämtsam referens antyds till Nationalmuseums utställning med konstnärspar kring sekelskiftet 1900. Här återfinns dock inte den något tendensiösa polariseringen mellan "make och maka", helt enkelt för att verken är samproducerade skapelser. De särskiljande individuella dragen inom paren är således nedtonade.
     Utställningen är förvånadsvärt omfattande, med tanke på det begränsad utrymmet. Men då innefattas också toaletten i den aktiva exponeringsytan. Känslan av lekfull experimentutställning, med politiskt subversiva och framför allt humanistiskt färgade intentioner är också påtaglig.

Det skall bli intressant att följa utvecklingen av Tegen 2. Projektet är ambitiöst, med starka idéella drag - något som den svenska konstscenen knappast är bortskämd med.

Stockholm 2006-10-02 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Inverted Space Molecule No.7 (Studio)"
© Bigert & Bergström

 

 


"Mottagning"
© Guds söner (Leif Elggren & Kent Tankred)

   
Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):  
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: