www.omkonst.com:
Barnet i samtidskonsten
Haninge konsthall 3/2 -18/3 2007, Tyresö konsthall 3/2 – 10/3 2007
Text: Susanna Slöör
Konsthallarna i Haninge och Tyresö gör gemensam sak och visar varsin samlingsutställning kring temat: Barnet i samtidskonsten. Sammanlagt deltar 21 konstnärer varav två är män.

"Blackbird II" 2005 mixed media, © Klara Kristalova
"Utan titel" 1997 C-print © Maria Miesenberger

"Sport" 2005, olja på duk
© Marie Capaldi

Under den gemensamma rubriken har man samlat främst ett antal intressanta kvinnliga konstnärer. Tyvärr riskerar man därmed att i god tradition fortsätta att bekräfta skillnader mellan manligt och kvinnligt i konsten.
      Merparten av de deltagande konstnärerna är födda på 1960- och 1970-talen. Mitt intryck är att ett viktigt förenande drag hos den generationens manliga och kvinnliga konstnärer är att de är mycket intresserade av att botanisera i minnena från den egna barn- och ungdomstiden. Kanske hade den olyckliga snedfördelningen mellan män och kvinnor kunnat undvikas om man satt rubriken ”barndomen i samtidskonsten” och inte sökt efter just barnet rent fysiskt som motiv, utan även efter symbolerna, bilderna, fantasierna i dess föreställningsvärld.

"Flyter" 2003 och "Skjuter skott" 2006 © Bianca Maria Barmen

Tidiga personliga upplevelser bildar ofta en naturlig utgångspunkt i flera av verken, vilket gör dem mer intressanta för sin allmängiltighet än som etikett för könets specifika erfarenheter.
      Bianca Maria Barmen (Haninge) minns mammas trygga hand i strandkanten när vågorna hotfullt slog omkull det lilla barnet. Här låter hon upplevelsen ta sig uttryck i skulpturer med kroppslösa huvuden som fortsätter att leva till hälften ofödda i mammans runda omslutning.
      Marie Capaldis (Haninge) fixering vid talet två i sitt måleri, fick sin lyckosamma bekräftelse genom födseln av tvillingflickorna som bland annat därför blivit ett viktigt motiv.
      Hos Cecilia Lundqvist (Tyresö) återkommer tvillingmotivet i form av små tablåer av henne själv med sin dubbelgångare, fridfullt vilande bland blomsterkorgarna, som på gamla bokmärken. Videoverkets smygande klipp förser nästan omärkligt flickorna med en yxa eller en pistol, för att i nästa scen visa huggsår och skotthål. Kanske föreställer de en elak önskedröm från när syskonsämjan var som sämst eller barnets benägenhet att ta till våld när spärrarna släppt.

Verk av (från vänster) Pernilla Zetterman, Maria Borgström och Humlan Lange
På podiet verk av Linnéa Jörpeland

De båda konsthallarna ligger i anslutning till kommunernas bibliotek i respektive centrum. Genomströmningen av kommuninvånare med skilda intressen och erfarenhet av konst ställer därför krav på en god gestaltning. Detta har man både i Haninge och Tyresö löst på ett enkelt och bra sätt med en ”dramaturgisk” känsla för urval och sammanställning. Här blandas uttryck som måleri, foto, teckning, grafik, skulptur, objekt och video, utan att verken parasiterar på varandra. Utställningarna ransonerar även med besökarnas tid, ger snabbt en god överblick och innehåller något enstaka videoverk av lämplig längd för att locka den normalt förbipasserande publiken att göra ett stopp.

"Fertilize" 2003, video
© Katti Brandelius

"Following the white rabbit" 2005, Digital C-print © Lovisa Ringborg

Konstnärer i Haninge konsthall: Bianca Maria Barmen, Hanna Beling, Catti Brandelius, Marie Capaldi, Lena Cronqvist, Ingela Hamrin, Klara Kristalova, Maria Miesenberger, Julia Peiroe, Sirgitta Reinkainen, Liisa Trevid.

Konstnärer i Tyresö konsthall: Lisa Andrén, Hanna Beling, Maria Borgström, Jan Edlund, Susanne Högdahl Holm, Linnéa Jörpeland, Humlan Lange, Cecilia Lundqvist, Patrick Nilsson, Lovisa Ringborg, Pernilla Zetterman.

Stockholm 2007-02-14 © Susanna Slöör

Haninge Konsthall | Tyresö konsthall | Omkonsts startsida


KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen:

      
skriv ut denna text