www.omkonst.com:
Snörena syns!
Nathalie Djurberg, Beckers konstnärsstipendiat 2006, Färgfabriken, 2/12 2006 - 21/1 2007
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text

Vad är det som gör att Nathalie Djurbergs animationer påminner om barnfilmer? De gymnastiska lerdockorna, de kulörstarka färgerna eller kanske den rapsodiska och situationsspäckade handlingen? Ändå vore det fel att uppfatta Djurbergs berättelser som konst i barnkulturkläder. Snarast stammar de ifrån en Commedia dell'arte-tradition uppblommad i ett kulturellt symbolfält som skapades långt innan barnkultur ens fanns. Här handlar mycket om ont och gott. Marionettdockorna, styrda av linor och snören, är dessutom en av våra mest kraftfulla metaforer för det som är osjälvständigt och avhängigt utanförstående krafter.

Nathalie Djurberg utmejslar sina berättelser med vindlande konsekvens, och det ligger nära till hands att uppfatta dockornas kryckiga rörelsemönster (som också kommer från stopmotion – tekniken som användes när filmerna spelades in), färggrannheten och den smittande ”penselglädjen” som en kommentar till plattheten och doftlösheten i misslyckad datoranimation.
     I ”Natural Selection” demonstreras och praktiseras en totalitär apartheid som rangordnar och åtskiljer efter längd, färg och kulturella aspekter. Här finns något av en politisk infallsvinkel, samtidigt som det systematiserande ordnandet ibland påminner om barnkammarens naivt deterministiska lekar. I ”New movements in fashion” utövar några dockor identitets- och dominalekar som utmynnar i etnodans.

Som konstnär är Djurberg främst målare. Som historieberättare är hon en frustande absurdist med släktskap till en dramatiker som Alfred Jarry. Men även i en pjäs som Jarrys ”Kung Ubu” finns vad man kunde beskriva som en empatisk riktning, och det är väl där någonstans man kan man sakna det personliga avstampet i Djurbergs konst. Här känns det mer som att konstnären reagerar på ett kompakt och uppdrivet mediabrus med ett intensivt samplande av kulturella, politiska och sexuella koder. Ibland är reaktionen mer reflexmässig än intuitiv, och det underliggande budskapet blir då inte stort mer än - snörena syns!

Stockholm 2007-01-05 © Björn Larsson


 


 

 

 


© Nathalie Djurberg


© Nathalie Djurberg


© Nathalie Djurberg

   
Färgfabriken | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln till redaktionen:
      
     
ff