www.omkonst.com:
Den konstruktiva avvikelsen
Lars Englund, Galerie Aronowitsch, 27/10– 5/12 2007
Anders Sjölund, Galleri Argo, 27/10 – 18/11 2007
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Den konstruktiva avvikelsen, del I
Lars Englund, Galerie Aronowitsch

Det är en skenbar ordning som råder i Lars Englunds världar av sfäriskt syftande luftvolymer. Fragmentet, den minsta beståndsdelen som alltid är given, låter dessa indirekta former skapas utifrån en regelbundenhet, men med en inneboende tendens att både forma och deformera.
      På Galerie Aronowitsch visas exempel på hur dessa luftriken släpps lösa och samtidigt lägger sig som imaginära druvor mot klasarnas skaft. I fallen där cirkelformen uttrycks mer pregnant är det ändå uppenbart att den absoluta regelbundenheten i dess form aldrig riktigt nås, utom motsträvigt i vårt eget formsökande medvetande.
      Lars Englund visar återigen hur det enkla aldrig blir enformigt, utan hur man med till synes små medel ständigt upprätthåller en aktiv uppmärksamhet.

Den konstruktiva avvikelsen, del II
Anders Sjölund, Galleri Argo

Närheten mellan en symbolisk figuration och abstraktion blir påtaglig i Anders Sjölunds nya utställning. Cirklar förenas av en triangel som påminner om biljardspelets redskap för att formera uppställningen av bollar. Lager på lager av dessa grundformer läggs till och tas bort med kvarlämnade rester så att där uppstår en vibrerande rörelse.
      Man associerar snabbt vidare till televisionens svartvita barndom och vinjetten till Erik Bergstens ”Tekniskt magasin”, med dess underliga kugghjul i sällsam rörelse. Viljan att konstruera utifrån enkla ingående delar finns även hos Sjölund. Inte heller han kan motstå att utnyttja den tillfälliga avvikelsen och bruset som uppstår i dess spår. På detta vis hålls konstruktionerna vid ”liv”, utan att anta piktogrammets eller symbolens fasta karaktär. Och även om bilden är avslutad så bjuder Sjölund in att låta en ana möjligheterna som finns sparade i ”reservdelslådan” till nästa ännu inte påbörjade arbete.

Stockholm 2007-10-31 © Susanna Slöör


 


 

 

 


© Lars Englund


Utan titel © Anders Sjölund

   
Galleri Argo | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com