www.omkonst.com:
Skenets sken
Johanna Karlsson, Galleri Magnus Karlsson, 4/10 - 4/11 2007  
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Jag minns en skarp reprimand från en konstlärare som påpekade att skärgårdsnaturen och de knotiga träden som jag skulle upptäcka under landskapsseminariet, mer liknade de nakna kropparna från den tidigare periodens modellmåleri. Denna antropomorfa tolkning fick inte godkänt. Själv har jag ständigt fortsatt att fascineras över möjligheterna att läsa in bilder från andra världar i en ny.
      Med tillfredställelse tar jag därför del av Johanna Karlssons nya teckningar på Galleri Magnus Karlsson som i sin till synes minutiösa avbildning av ett utsnitt natur, gärna en knölig rot och dess förgreningar, inte räds att låna ut sina former till mycket fria associationer. Dessa närstudier för påfallande ofta tanken till flera djupt inrotade bilder ur konsthistorien som utan förvarning överrumplar mig.

I en teckning möts jag av Arcimboldos ”Juristen” (1556) som jag med skräckblandad förtjusning minns från barndomens museibesök på Gripsholm. Och han om någon utnyttjade möjligheten att med hjälp av de främmande tingen skapa porträtt av grönsaker, varelser ur fiskriket samt av böcker. I en annan är det Goyas Saturnus, ur sviten av svarta målningar, som tar en tugga av en kvist med människoliknande drag.
      Johanna Karlsson framkallar ett bestiarium att ösa groteska figurer och sagolika berättelser ur. Goyas passionerade direkthet filtreras dock genom Johanna Karlssons hand och återuppstår som diffusa drömbilder om bilden. Det påminner om processen när man börjar minnas sina minnen bättre än den bakomliggande händelsen. Detta mentala landskap utanför all egentlig verklighet som rullas ut för vårt inre öga, blir på sitt sätt det närmaste sanningen man någonsin kommer. Ständigt åtföljs man av skenet från tidigare inpräglade skenbilder som lägger sig som ett raster mellan en själv och verkligheten.

Stockholm 2007-10-10 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Untitled, 2007, mixed media, acrylic glass,
141x51.5x41 cm © Johanna Karlsson


Untitled, 2007, graphite on paper, 57x77 cm
© Johanna Karlsson


Untitled, 2007, graphite on paper, 57x77 cm
© Johanna Karlsson

   
Galleri Magnus Karlsson | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com