www.omkonst.com:
Låt mig få berätta...
"Moderna fabler - samtida konstnärer tecknar"
Millesgården, 20/1 - 18/3 2007
Text: Leif Mattsson
Fabulerandet inom konsten är på stark frammarsch, såväl nationellt som internationellt. Samtidigt har teckningen som uttrycksform uppgraderats så att den numera anses fullt jämbördig med måleri, foto eller video. Äntligen, får man säga, har denna konstnärens mest direkta och simultana teknik fått sin välförtjänta status.

"I skogen", 2006
© Katarina Lönnby
Foto Pelle Höglund

"Cityscape" 2006
© Kristina Abelli Elander
(Bilden är beskuren)

Det är en stökig, sprittande och levande utställning som nu presenteras på Millesgården, med flytande gränser mellan de olika teknikerna och med teckningstraditionens klassiska bedömningsgrund delvis omkullkastad. Besökaren bjuds på halsbrytande hopp mellan cartoons, graffiti och collage, samtidigt som utrymme också ges åt en mer traditionell teckningskonst.
     Utställningen "Moderna fabler" kommer närmast från Bohusläns museum, som också står som producent. Kuratorerna Agneta von Zeipel, Andreas Roth och Ola Åhstrand har lyckats samla en brokig skara samtida konstnärer som här fått fritt spelrum.
      Jag associerar till den öppna stämning som var Moderna Museets signum under Pontus Hulténs tid, då den kreativa lekfullheten satt i högsätet. Här på "Moderna fabler", liksom på Moderna Museet under sextiotalet, tycks konsten förpassad ut ur de anemiska finrummen, för att i all sin provokativa vulgaritet och burleska humor åter ta plats i folksjälen.
     

Ur serien "När mörkret faller", 2006
© Ragnar Persson, Foto Pelle Höglund

"Då å nu. (Synopsis)
© Ulf Kihlander

Det kanske mest fascinerande med utställningen på Millesgården är att det mitt i den stundtals kaotiska presentationen ändå finns en sådan behärskning i de enskilda verken. Med smittande självförtroende och tvingande berättarbehov hänger sig konstnärerna åt fabulerandet, men de behåller samtidigt den kreativa kylan.
      Katarina Lönnbys inbjudande collage är som oftast mycket fascinerande - både kraftfull konst och stillsam saga i ett. Maria Johanssons expansiva installation med humorvulgära inslag liksom Ragnar Perssons närmast maniskt tecknade människoskildringar är också värda att uppmärksammas.
      Jag fascineras även av Kristina Abelli Elanders mer klassiska bildbyggande. Hon är välavvägd i linjeföringen och ändå så medveten om bildernas rytmik och tvådimensionella egenskaper. Dessa verk liksom flera av de övriga på utställningen är dock mycket svårreproducerade på nätet, då de tunna linjerna har en tendens att brytas sönder vid nedskalningen.

"Endless II"
© Lotta Antonsson
Foto Pelle Höglund

"Vargen kommer", 2007
del av en installation
© Maria Johansson

Det är alltid lika intressant att se Oskar Korsárs märkliga fantasier. Det minutiösa hantverket i kombination med den James Ensor-liknande ikonografin skapar en tidlös aura åt Korsárs tuschteckningar.
     Bland de övriga utställarna kan också nämnas Ulf Kihlander, vars grova och lite knyckiga linjeföring på ett positivt sätt påminner om äldre föregångare, som exempelvis Bruno Knutman. Den senare finns också representerad här med ett mindre antal verk, vilket påvisar den sympatiska bredden i åldersfördelningen. Dominerande är dock den yngre generationen, med några exempel på relativt nyutexaminerade konstnärer. Därför har också utställningen som helhet en klart ungdomlig prägel, med återkommande bildlån från serieteckningsvärlden och subkulturer.
      Naturligtvis hade det varit intressant att låta dessa yngre konstnärer möta några äldre konstnärskap med liknande inriktning som exempelvis Ulf Rahmberg, Lars Hillersberg, Christer Themptander eller Lena Svedberg. Något säger mig att de senare skulle visat sig vara nog så "ungdomliga" som de här presenterade. Bra konst har nämligen ingen ålder, och ett mycket intressant möte hade det varit.
      Tills detta sker får vi hålla till godo med "Moderna fabler" och det är inte så illa det, för det är en mycket öppen och generös utställning som klart påvisar berättandets starka position inom dagens konst.     

Stockholm 2007-01-23 © Leif Mattsson

Millesgården | Omkonsts startsida


KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen:

      
skriv ut denna text