www.omkonst.com:
Kartongfolket på besök i Malmö
Kristina Müntzing, Galleri Ping Pong, Malmö, 27/10 – 17/11 2007  
Text: Nicolas Hansson

skriv ut denna text

Jag minns Argentinakrisen, det var väl för ungefär fem år sedan. Någonstans har jag fortfarande kvar ett tidningsurklipp som visar en bytesmarknad i Buenos Aires. Desperationen och nyfattigdomen gjorde att man bytte bort det man hade mot något man hade behov av för stunden. Ett kilo mjöl mot en radio, tvättmedel mot potatis. Penningsystemet var satt ur spel och den urgamla byteshandelsprincipen kom åter till användning. I kölvattnet av krisen skapades en omedelbar fattigdom. En del av dessa fattiga kom att kallas för Cartoneros, Kartongfolket. Människor som livnärde sig på att samla kartong och papper till återvinningscentralerna. Än idag utgör de en betydande del av befolkningen.

På Galleri Ping Pong, ett av Sveriges minsta men mer intressanta gallerier, visas just nu Kristina Müntzings videoverk Cartoneros. I filmens grammatiska värld finns en generell regel att man ska låta bilden tala för sig själv och inte säga för mycket i tal eller text. Apelsin-tv är när man står i tv och skalar en apelsin och samtidigt säger att nu skalar jag den här apelsinen. Det är precis det som Kristina gör i sin film Cartoneros.
      Först är det en aning irriterande men sedan upptäcker jag hur bra det fungerar i sammanhanget. En accentuerad och upprymd berättarröst med lätt amerikansk brytning transponerar en meditativ berättarkänsla. Det visuella är ett välkalibrerat collage av en mängd olika uttryck. Återkommande är konstnärens detaljerade tuschteckningar av Buenos Aires gator som hon arbetade med under sin vistelse i Argentina. Personer är utelämnade i teckningarna, det är tomt på rörelse men det finns ett närvarande jag i motiven vilket skapar en närgången kontaktyta. Det råder nästan en deckarstämning i filmen. Konstnärsjaget tar oss med i ett effektivt tempo som skickar känslor i olika riktningar. Hon gör oss uppmärksam på en samtid i total kollaps och sönderfall. I jakten på blottläggandet av kartongfolket framträder också en förtätad historia i djupare mening som tränger upp betraktaren mot väggen. Var börjar och slutar det som är jaget? Var går gränsen ur ett neoexotiskt perspektiv mellan subjekt och objekt?
      Utmärkande för Kristina Müntzings konstnärskap är ofta en väl underbyggd sociopolitisk balansakt mellan det psykologiserande och det symboliska. Det visuella äger alltid stor prioritet och bakom ligger inte sällan angelägna frågeställningar kring identitet, sexualitet och samhälle. Filmen är en visuell njutning och en tankeställare i samma andetag.

Stockholm 2007-11-08 © Nicolas Hansson


 


 

 

 


(detaljutsnitt) © Kristina Müntzing


© Kristina Müntzing

 

 

   
Galleri Ping Pong | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com