www.omkonst.com:
Såpbubblor
Christoffer Paues, "Mon Amour", Natalia Goldin Gallery, 12/4 - 12/5 2007
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text
På examensutställningen på galleri Mejan för två år sedan visade Christoffer Paues ett måleri som innefattade både abstrakta element och en föreställande bildvärld. Till framställningen hörde också textcitat hämtade ifrån en mängd olika författares, filosofers, kritikers och artisters verk. Resultatet blev en kaskad av i sig själva aparta uttryck som tillsammans bildade en intressant och oväntad helhet.  

På den första separatutställningen, som nu visas på Natalia Goldin Gallery, finns blandningen av det abstrakta och det föreställande kvar. Därutöver har mycket förändrats. Paues bildvärldar tilldrar sig numera på platser där temperaturen är hög och de medverkandes utagerande aktiviteter bestäms av pulserande rytmer och orsakssammanhang alltför komplicerade att förklara. Obestämbara riter utförs, oförklarliga mentala tillstånd manifesteras, bränder blossar upp och stör ordningen, figurer utan tillhörighet passerar igenom händelserna och försvinner bort utan att lämna några spår som kan göra sammanhangen mer förståeliga. Och mitt i allt detta; svävande såpbubblor med optiskt förvrängt innehåll och experiment med ljuspunkter som brutits genom prismor.
 
Detaljrikedomen är bedövande men förhållandet mellan målningarnas olika element förefaller vara slentrianmässigt och slumpartat på samma gång.
      Christoffer Paues har visat förut att han har förmågan att göra intressanta konstnärliga påståenden, men kanske är det tematiska innehållet i den här utställningen ändå lite för apart, samtidigt som målningarna hade mått bra av en stramare komposition och en mindre fragmentarisk figuration.

Stockholm 2007-04-18 © Björn Larsson


 


 

 

 


"Mon Amour" 2007 © Christoffer Paues


"Mon Amour" 2007 © Christoffer Paues

   
Natalia Goldin Gallery | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln till redaktionen: