www.omkonst.com:
Att måla
Bengt Rindner, Galleri Gröna Paletten  25/2 – 15/3 2007
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Konstens kammarmusiker känner jag en stor respekt för. Dessa målare, oftast, vågar arbeta i en tydlig tradition förvissade om att det egna bidraget tillför en annan facett. Allt för ofta har man under senare decennier sett deras verk förbigås med tystnad eller avfärdas som uttömda exercisövningar i färg och form, fixerade vid sinnesförnimmelsen. Men ”kammarmusiken” handlar inte om flinka fingerövningar på ett måleriskt instrument, utan om en sammansatt tolkning av livets ständigt pånyttfödda berättelser. Den finns där för den som är villig att ta del av prövandet och improvisationerna kring föregångarnas partitur.
      De senaste fem-tio årens generationsväxling bland Stockholms gallerister har krympt utrymmet för att visa måleri av denna mer lyriska och lågmäldare sort. Hjärtat slår därför ett extraslag inför de kära hågkomster som väcks när man ser Bengt Rindners måleri på Galleri Gröna Paletten.

I ett verk som ”Mansprofil” är det uppenbart att måleriet aldrig kan vara ett resultat av endast sinnenas registrering och förmedling, utan att det bygger på uttolkarens värdeperspektiv (erfarenheter, minnen och gemensam historia i bilder och språk). Ljuset som bygger upp och omgärdar figuren hämtas ur ”mörket” eller de inre vrårna som hyser känslan och insikten. Frusen ensamhet eller inåtvändhet paras i bilden med föresvävandet om en tillvaro utanför skalet – i ett gränslöst möte.
      Språkets döda metaforer i ord som exempelvis ”in-sikt” och ”av-sikt” är talande när det gäller processen att förstå det måleriska tilltalets dubbelhet. Synen och det synliga finns där som en djupt integrerad men inte självtillräcklig del. Den poetiska kraft som kan hämtas ur detta dubbelspel kräver vilja och följsamhet. Den viljan har fött fram många goda provinsiella målare i Sverige och inte minst i Göteborg under åren. Med en fullständig självklarhet apostroferas i utställningen Åke Göransson, Alf Lindberg, Maj Arnell med flera, vilket övertygar mig (åtminstone för stunden) att den lyriska sidan av bildkonsten inte är ohjälpligt förlorad.

Stockholm 2007-02-28 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Mansprofil" © Bengt Rindner


"Stilleben med rödlök" © Bengt Rindner

   
Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln till redaktionen: