www.omkonst.com:
Den välmotiverade bildstölden
Fienden: Christian Saldert & Max Norman, Galleri Jonas Kleerup, Tegnérgatan 6, Sthlm, 2/11 - 25/11 2007  
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Samplingen är inom den nyare musiken en sedan länge använd metod. Ett tillvägagångssätt som Ibland leder ända intill, eller förbi, gränsen där lagstiftningen om kopieringsskydd tar vid. Inom bildkonsten motsvaras samplingen av fotomontaget och collaget, vilka som metoder har en betydligt längre historia än samplingen. Redan John Heartfield och flera andra av dadaisterna använde sig av detta vid 1900-talets början. Långt senare rasade debatterna om ursprung och upphovsmannens betydelse för det slutliga konstverket.

På Galleri Jonas Kleerup, som relativt nyligen flyttat till nya lokaler på Tegnérgatan i Stockholm, visar konstnärsduon "Fienden" (Christian Saldert & Max Norman) ett flertal verk där upphovsmännen är helt ovetande om lånet. Bilderna har nämligen hämtats från Internet och sedan manipulerats i Photoshop. De nya bildsammanställningarna har blåsts upp och överförts till duk eller papper, för att slutligen bemålas med akryl och akvarell. Metoden låter kanske onödigt lång och komplicerad men skiljer sig inte nämnvärt i avsikten från de tidigare nämnda dadacollagen, även om tekniken delvis är en annan. Man kan här också spåra ett släktskap med exempelvis Christer Themptanders verk.
      Det dessa två tillför är en kompromisslöshet och ett driv som man sällan numera ser i bildrefererande verk, där ofta resultatet stannar vid en nostalgisk charmfullhet. Men här finns inget romantiskt skimmer, trots att flertalet av bildelementen liknar antikvariska illustrationer hämtade från gamla instruktions- och sagoböcker. Bidragande till den bibehållna bildmässiga integriteten är den råa presentationsformen som är kongenial med bildernas lätt absurda uttrycksform.

Stockholm 2007-11-08 © Leif Mattsson


 


 

 

 


© Fienden


© Fienden


© Fienden

   
Galleri Jonas Kleerup | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com