www.omkonst.com:
Första mässan ut
Konstmässan i Sollentuna, 8/2 11/2 2007
Text: Susanna Slöör
Så var det dags för årets första Konstmässa i Stockholmsområdet, den 27 i ordningen ute i Sollentuna. Scenariot från ifjol upprepar sig med tre olika mässor kring konst i Stockholm under en och samma månad. Om två veckor är det således dags för Market på Konstakademien samt Super Market på Konstnärshuset.

"Belg" formsydd ullfilt © May Bente Aronsen
Projektet Borås Konststaden

© K. Kennedy
Galleri Niklas Belenius, Stockholm

Efter en tillbakablick i Omkonsts arkiv och funderar jag på att återpublicera förra årets artiklar från de olika mässorna. Argumenten har knappast förändrats. Ska man tillägga något om årets Konstmässa i Sollentuna så är det att den är ytterligare kvalitetsmässigt uttunnad, trots ambitiösa och behjärtansvärda satsningar på elevutställningar, performance-festival, besök av Borås konststaden, samarbetet med det finska galleriförbundet samt nominellt fler utställare i år.

© Mikaela Rydin
Galleri Anders Lundmark, Stockholm

"20 augusti" © Thomas Zornat
Galleri Thomassen, Göteborg

Man kan ha olika åsikter om stora mässor kring konst. Det har tagit mig 15-20 år att ens stå ut med den här typen av arrangemang utan att drabbas av akut nedstämdhet till följd av bombardemanget av synintryck. Men jag har lärt mig uppskatta vikten av att konst och konstpublik får chansen mötas på olika nivåer och utifrån olika förutsättningar resurs- och erfarenhetsmässigt. Polariseringen mellan kvalitet och fördjupning å ena sidan och mot och yta och invanda utseenden å den andra, är trots allt intressant. Inte minst därför att den inte behöver vara entydig. Därför kan jag tycka att det är dyster utveckling med tre konstarrangemang inom loppet av en månad som dränerar varandra på kraft, åtminstone är det effekten för Sollentunas del.

"Blomma" © Rebecca Burkhalter
Galleri Thomassen, Göteborg

© Stéphane Carbonne

Sedan kan jag tycka att även en konsthändelse som Market kan ha sina poänger. Den vitaliserar inte minst gallerilivet i innerstaden och aktiverar Konstakademiens hus på ett positivt sett. Jag ser dessutom fram emot hur alternativet Super Market med konstnärsdrivna galleriet på Konstnärshuset kommer att gestalta sig i år.
      Men varför försätter man de olika arrangemangen i motsatsställning till varandra genom att lägga dem tidsmässigt så nära varandra? Och varför förbinder sig (åtminstone var det så ifjol) utställarna på Market att inte delta på Konstmässan i Sollentuna? Man önskar att den kära marknaden så småningom lär av Bokmässan. Om det inte sker av egen kraft lär det inträffa när köpbubblan brustit för den här gången.

Stockholm 2007-02-10 © Susanna Slöör

Konstmässan i Sollentuna | Omkonsts startsida


KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen:

      
skriv ut denna text