www.omkonst.com:
Former med befriande humor
Sverker Eklund, Göteborgs konstförening, 9/2 - 9/3 2008
Text: Margareta Persson

skriv ut denna text

När rum, verk och ljus stöder varandra kan man ibland känna ilningar av glädje i mötet med en utställning. Sverker Eklund har med sina energiska kolteckningar och naivistiska träskulpturer gjort en ovanligt vacker och levande hängning i Göteborgs konstförenings ljusfyllda galleri. Här finns i varje rum en lekfullhet och närvaro, som det är svårt att motstå. En dialog uppstår mellan stadiga hästar av bondkamptyp uthuggna i trä, hoplimmade och genomborrade med en lätt doft av tjära omkring sig och betande kor i gallerirummens hörn. De senare till synes nonchalant sammansatta av några plywoodskivor men med en imponerande precision i uttrycket.
      Såväl teckningarna som skulpturerna utmärks av en påtaglig omedelbarhet och lustfylldhet i anslaget. Genomgående i utställningen är också en befriande humor, som särskilt kommer till uttryck i de fast uppbyggda träskulpturerna. Ingenting kan rubba dessa hästar i kontrast till de abstraherade och planmässigt utformade plywoodskulpturerna, som kännetecknas av ett slags elegant skörhet.
      Tyvärr dras utställningens helhetsintryck ned när man upptäcker de näpet utformade verk han kallar ”Flickorna”. Målade reliefer med sött hjärtformade munnar, som kanske hellre skulle ha visats i ett annat sammanhang

Göteborg 2008-02-27 © Margareta Persson


 


 

 

 


© Sverker Eklund

 

   
Göteborgs konstförening | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com