www.omkonst.com:
Att tysta reklamens brus
Maria Friberg, "Boys are us", Kulturhuset, Galleri 3, Stockholm, 26/1 - 13/4 2008
"alongside us", Galleri Charlotte Lund, Stockholm, 24/1 - 8/4 2008
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

För Maria Friberg har användandet av reklamens och modefotografiets effektiva bildspråk alltid varit något av ett signum. Språkets skenbara saklighet och attityd har öppnat för dramatiska bildmöten. Det är också lätt att inse hur kraften i hennes serier med manliga modeller skulle dräneras om ikonografin intog alltför "konstnärliga" former.
      Men samtidigt är det stereotypa i reklamspråket problematiskt. Det är ett språk som genom sitt uppenbara kommersiella syfte ofta blir torftigt och ensidigt. För att konstnärligt kunna använda sig av det krävs en tydlig distansering (likt Warhols). Och kanske är det en sådan vi anar i Fribergs serie "alongside us" som visas på Galleri Charlotte Lund.

På Kulturhuset presenteras förutom fotografier även några videoloopar, där den suggestivaste i mitt tycke är "commoncause". Svarta svårdefinierbara former ses där studsa nedför Nationalmuseets mäktiga trappa med ett olycksbådande muller. Egentligen är det en ganska oskyldig video, men dess hypnotiska verkan fångar ändå intresset. Jag vill gärna se att förklaringen ligger just i själva suggestionen, och i det faktum att gåtan förblir olöst.
      Många av Fribergs stillbilder skulle annars kunna betecknas som "instant art": betraktaren söker omedelbart tyda budskapet (trademark eller punchline) och finner sig väl tillrätta när uppdraget är utfört. Men där finns mer sällan några ytterligare betydelsebärande skikt att upptäcka. Bilderna drabbar således enbart momentant.

Mediet är alltid en del av budskapet, vare sig man är medveten om det eller inte. I Fribergs fall är mediet högblanka fotografier ofta med knivskarp fokus. Resultat är raffinerat men är också hårt och teknokratiskt. Detta är uppenbarligen Fribergs avsikt, men när motsatsen sällan presenteras tenderar utställningarna att förlora i dynamik; att förmedla ett hårt innehåll på ett hårt sätt blir lätt tautologiskt.
      Men visst har flera av verken på utställningarna en självklar autonomi. Ovannämnda "commoncause" är ett sådant exempel, liksom videon "embedded" samt bildsviten "alongside us". Och naturligtvis även bilden med den liggande mannen som pressats samman av hundratals böcker ("still lives #3). I den sammanför Friberg det minimalistiskt enkla med det outgrundliga — där tystnar reklamens brus.

Stockholm 2008-02-06 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"still lives # 3" © Maria Friberg


"still lives # 8" © Maria Friberg


"commoncause", 2008, video (7 min) © Maria Friberg

   
Kulturhuset | Galleri Charlotte Lund | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com